Beeld2

Zaadbedrijven en regering in beweging tegen kinderarbeid en lage lonen

Het rapport Soiled Seeds van de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft multinationale ondernemingen als East-West Seed (Nederlands), Limagrain (Frans), Sakata (Japans) en Advanta (Indiaas) ertoe aangezet om de omvangrijke kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken. Daarmee volgen zij het voorbeeld van bedrijven als Bayer, Syngenta en Monsanto die daar al eerder werk van hebben gemaakt.

Voor het eerst is er nu ook aandacht voor lonen van vrouwen die vaak (ver) beneden het bestaansminimum liggen. Dat blijkt onder meer uit de reacties van bedrijven in het rapport en uit twee bijeenkomsten in India van een tiental bedrijven met NGO’s en vakbonden om een gezamenlijke strategie te bespreken.

Minister Ploumen heeft in reactie op Kamervragen over het rapport alle aanbevelingen van het rapport gesteund, waaronder de noodzaak van een onafhankelijk ‘klachtenloket’ van de sector en verbeterafspraken via een Convenant met diverse betrokken partijen. In haar antwoord op vragen van de Kamerleden Voordewind en Van Laar heeft Minister Ploumen ook een nieuwe risicoanalyse van de sector beloofd om te bezien welke maatregelen nodig zijn. Zij legt de nadruk op het toewerken naar een leefbaar loon en een inkooppraktijk van bedrijven die leefbaar loon mogelijk maakt. Ze is bereid het onderwerp in contacten met de Indiase regering te bespreken. Brancheorganisatie Plantum heeft toegezegd een nieuwe inventarisatie te maken van wat haar leden tegen kinderarbeid doen.

Bijna 156.000 Indiase kinderen werken mee aan de productie van groentezaden van tomaten, hete peper en okra. Circa 50.000 van hen zijn jonger dan 14 jaar. De grote meerderheid van hen zijn Dalits, lage kasten of Adivasi (tribalen). Ze staan bloot aan slechte arbeidsomstandigheden, waaronder giftige pesticiden en lange werkdagen. Ze verlaten meestal de school als ze tussen 11 en 13 jaar oud zijn. Het aantal tieners van 14 tot 18 jaar in de groenteteelt nam sinds 2010 met meer dan 37.000 toe. Bij boeren die voor multinationale ondernemingen werken als East-West Seed, Limagrain, Sakata en Advanta zijn 10 tot 16% van de kinderen onder de 14 jaar. Daarnaast zijn nog eens 30% van de arbeiders tieners. Voor Indiase bedrijven gelden soortgelijke cijfers.