Beeld2

Beleid en regelgeving

De overheid heeft de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie tegen kinderarbeid onderschreven. Die houden kort gezegd in: geen kinderarbeid onder de 14 jaar en geen gevaarlijk werk tot je 18 bent. Dat schept een verplichting om te helpen die verdragen ook in het buitenland uit te voeren, zeker als Nederlandse bedrijven daar actief zijn.

Daarom verwachten wij van de overheid dat zij adequate wet en regelgeving aanneemt. Zo zou de Nederlandse overheid bedrijven moeten verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Door het wettelijk verankeren van due diligence, ofwel een zorgplicht, kunnen bedrijven die 'kinderarbeidproducten' verkopen daarop worden aangesproken en krijgen zij een prikkel om kinderarbeid te voorkomen.

Kernelementen van deze zorgplicht zijn het in kaart brengen, voorkomen en herstellen van schendingen op het gebied van mensenrechten en het actief rapporteren daarover. Van bedrijven mag verwacht worden dat zij in hun hele keten werken aan het bestrijden van kinderarbeid.

>> Kijk hier naar de relevante internationale verdragen en afspraken.

Daarnaast is het essentieel dat de overheid ook andere landen en partijen stimuleert om zich actief tegen kinderarbeid in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid van bedrijven te onderstrepen en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij verbetertrajecten. Maar ook door als Nederland zelf, of vanuit de EU, andere landen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Ten slotte verwachten wij natuurlijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. De Nederlandse overheid heeft zichzelf als doel gesteld haar inkoopkracht in te zetten tegen kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten. De toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties’ van Stop Kinderarbeid en HumanRights@Work biedt praktische informatie en advies voor kinderarbeidvrij inkopen.  De toolkit geeft inkopers, beleidsmakers en budgethouders informatie over wat de risico’s zijn bij de inkoop van producten en welke vragen ze kunnen stellen aan bedrijven. Ook wordt toegelicht wat ze kunnen verwachten van leveranciers en hoe het beleid en de aanpak van bedrijven gecontroleerd en verbeterd kan worden.

>> Download de toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties’ (pdf)

 

Uitgelicht