Responsive image

Over Stop Kinderarbeid

‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ (SKA) is een coalitie die bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, Cordaid, Arisa en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stop Kinderarbeid werkt samen met organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die werken volgens het principe ‘geen kind hoort te werken; ieder kind hoort op school’.

Stop Kinderarbeid zet zich in voor de uitbanning van álle vormen van kinderarbeid en voor kwalitatief goed, regulier dagonderwijs voor kinderen tot ten minste 15 jaar. De coalitie pleit voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij kinderarbeidvrije zones worden ontwikkeld, uitgebreid en versterkt. Daarnaast maakt Stop Kinderarbeid zich sterk voor kinderarbeidvrije productieketens. Stop Kinderarbeid werkt samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en roept consumenten, bedrijven, overheden en internationale organisaties op om deel uit te maken van de oplossing.