Beeld2

Goud

Goud is een van de waardevolste grondstoffen ter wereld. Juist bij de winning van dit edelmetaal komt op grote schaal kinderarbeid voor. In de mijnen zelf, maar ook in de gebieden daaromheen werken kinderen en worden mensenrechten geschonden.

Niet alleen in juwelen maar ook in alledaagse producten zoals smartphones en tablets wordt goud gebruikt. Stop Kinderarbeid doet onderzoek naar de goudsector en werkt samen met andere organisaties om ook in deze sector kinderarbeid de wereld uit te helpen.

Voor bedrijven die actief zijn in deze sector is het essentieel dat zij de keten van het goud dat zij gebruiken inzichtelijk maken en dat zij zich actief gaan inzetten om kinderarbeid te voorkomen. Stop Kinderarbeid gaat ze daar op aanspreken en ook de overheid vragen om dat te doen.

Wilt u weten wat u kunt doen of hoe u kunt samenwerken? Neem dan contact op met ons via mvo@stopkinderarbeid.nl

Gerelateerd