Responsive image

Wetsvoorstel verantwoord ondernemen grote stap voor bescherming mensenrechten en milieu wereldwijd

Het MVO Platform is verheugd met de indiening van het voorstel voor een Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie), mede-ingediend door GroenLinks, PvdA en SP, verplicht bedrijven om de internationaal erkende OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Manon Wolfkamp (MVO Platform): “De indiening van deze wet is een grote stap voor de bescherming van mensenrechten en het milieu in productieketens van bedrijven. Dit voorstel draagt bij aan betere omstandigheden voor miljoenen mensen wereldwijd, waaronder kinderen en vrouwen.”

Kijk ook op MVO platform

Het MVO Platform, het netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), pleit al sinds de oprichting in 2002 voor een verplichting voor bedrijven om misstanden in hun ketens aan te pakken. Een wet voor duurzaam en verantwoord ondernemen is nodig om een duidelijke norm te stellen en op te kunnen treden tegen bedrijven die betrokken zijn bij misstanden in productieketens, zoals milieuvervuiling, onderbetaling en uitbuiting. Onderzoek en beleidsevaluaties wijzen uit dat vrijwillige beleidsmaatregelen, zoals voorlichting en subsidies, onvoldoende zijn om bedrijven aan te zetten tot verantwoord ondernemen.

Groot draagvlak voor wetgeving
Het draagvlak voor MVO-wetgeving in Nederland is groot, zowel in het maatschappelijk middenveld als in het bedrijfsleven. Zo steunen meer dan 125 bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, religieuze organisaties en academici het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), dat pleit voor de invoering van MVO-wetgeving in Nederland. Vergelijkbare pleidooien kwamen eerder ook van bedrijvennetwerk MVO Nederland en een groep van 50 bedrijven in Nederland. Ook in de media spraken grote én mkb-bedrijven zich uit voor nationale MVO-wetgeving. In september 2020 adviseerde ook de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet om bindende MVO-regels in te voeren.

Groot draagvlak voor wetgeving
Het MVO Platform is zeer positief over de initiatiefwet en roept de Tweede Kamer op om na de verkiezingen het voorstel spoedig te behandelen. Manon Wolfkamp (MVO Platform): “D66 en het CDA pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor maatregelen die maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm maken. We hopen dan ook op hun steun voor dit wetsvoorstel. Sterke Nederlandse wetgeving vergroot bovendien het politiek draagvlak voor EU-maatregelen en zorgt ervoor dat Nederland meer kansen heeft voor beïnvloeding van Europese regels.”

Verantwoord ondernemen volgens OESO-richtlijnen
Het wetsvoorstel van de vier partijen creëert een zorgplicht voor alle bedrijven in Nederland om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun productieketens te voorkomen. Bedrijven met meer dan 250 werknemers worden verplicht om de zes stappen van gepaste zorgvuldigheid uit te voeren, in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Handhaving van de wet vindt plaats via een toezichthouder, die aanwijzingen kan geven en bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom kan opleggen. Met aanname van het wetsvoorstel sluit Nederland aan bij Frankrijk, waar dergelijke wetgeving al bestaat sinds 2017, en Duitsland, waar in 2023 MVO-wetgeving wordt ingevoerd.

Neem voor vragen contact op met Manon Wolfkamp, projectleider MVO Platform: m.wolfkamp@mvoplatform.nl / 06-44559610

Also read

 • ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

  11/06/2021

  Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen. Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. […]

  Read more

 • Stop Kinderarbeid steunt het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), doe je ook mee?

  17/05/2021

  Om ook in het nieuwe kabinet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven agenderen, steunen wij het initiatief van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) platform. Bekijk de website: https://idvo.org/ Ook jij kan je steun betuigen door de petitie te ondertekenen : https://idvo.org/sluit-je-aan/ Samen staan we sterk in de strijd voor schone en eerlijke productieketens wereldwijd.

  Read more

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more