Responsive image

Wereldconferentie over Kinderarbeid in Argentinië

Vertegenwoordigers van de Stop Kinderarbeid coalitie nemen deel aan de Wereldconferentie over Kinderarbeid in Buenos Aires, Argentinië, van 14 – 16 November 2017.

De Conferentie brengt vertegenwoordigers van overheden, werkgevers, werknemers en maatschappelijk middenveld uit de hele wereld bij elkaar om zich te buigen over het probleem van kinderarbeid en mogelijke oplossingen. Stop kinderarbeid coalitiepartners AOb en de FNV maken deel uit van de officiële Nederlandse delegatie. Stop Kinderarbeid coalitiepartners Hivos en LIW zijn uitgenodigd als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Daarnaast zijn enkele van onze lokale partners uit Zimbabwe, Mali en Oeganda aanwezig.

We zullen deelnemen aan presentaties, debatten en werkgroepen. De Nederlandse overheid zal een ‘pledge’ (belofte) doen over de eigen inzet voor de komende jaren. Stop Kinderarbeid zal tijdens de conferentie onder meer pleiten voor meer investering in onderwijs voor alle kinderen tot tenminste 15 jaar, inzet van bedrijven om kinderarbeid in hun gehele keten aan te pakken en betere samenwerking tussen de verschillende partijen om meer effectief te zijn in de strijd tegen kinderarbeid.

Stop Kinderarbeid heeft inbreng geleverd voor de slotverklaring van de Conferentie. In een eerste versie zagen we niet voldoende onze standpunten terugkomen. De afgelopen maanden is gewerkt aan een verbeterde versie. Inmiddels is het concept enigszins aangepast en vinden we enkele voor ons belangrijke punten terug. We hopen tijdens de Conferentie onze visie en aanpak verder delen. We hopen daarbij nieuwe contacten te leggen voor bredere samenwerking om nog meer te kunnen bereiken.

Lees hier meer over de Conferentie.

Also read