Responsive image

Succesvolle trainingen over Business & Human Rights in Oeganda en Mali

In november 2017 zijn de eerste trainingen op het gebied van Business en Human Rights onder het Stop Kinderarbeid programma “Getting Down to Business” (2017-2019) van start gegaan in Oeganda en Mali. In beide landen was er veel belangstelling voor deze training, die gegeven werd als een eerste stap richting (verdere) samenwerking tussen lokale organisaties en bedrijven bij het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Elke sector kent uitdagingen en mogelijkheden ten aanzien van samenwerking in de strijd tegen kinderarbeid. Deelnemers aan de training hebben ervaringen en best practices kunnen uitwisselen en ideeën ontwikkeld om een dergelijke samenwerking (beter) vorm te geven.

Business & Human Rights training in Kampala, Oeganda, 6-7 november 2017

Op 6 en 7 november, 2017 vond in Kampala, Oeganda een training plaats over samenwerking met bedrijven in het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Deelnemers waren NGO’s, vakbonden, vertegenwoordigers van lokale overheden en bedrijven, uit Oeganda en Nederland. De workshop werd geopend door het plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse ambassade met een uitleg over het verband tussen handel en hulp, en een aanmoediging voor alle deelnemers om samen te werken in de strijd tegen kinderarbeid. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) presenteerde het bredere kader waarin kinderarbeid plaatsvindt en nieuwe statistieken over kinderarbeid in Oeganda en wereldwijd. Deelnemers presenteerden levendige voorbeelden uit de praktijk, vooral in de koffie-, goud- en tabakssector. Binnen deze sectoren bestaat al ervaring met het werken met een gebiedsgerichte aanpak om kinderarbeid uit te bannen. Vanuit de koffiesector deelden een lokaal koffiebedrijf en certificeringsorganisatie UTZ hun ervaring in het samenwerken met lokale organisaties en overheid bij het opzetten van een kinderarbeidsvrije zone in Erussi. De training heeft kennis en capaciteit op het gebied van business & human rights onder de deelnemers vergroot, met name wat betreft richtlijnen, tools en best practices om kinderarbeid samen aan te pakken. Bovendien zijn afspraken gemaakt over het opzetten van een nationaal platform om de Stop Kinderarbeid Coalitie in Oeganda te vertegenwoordigen, om verdere activiteiten voor capaciteitsopbouw te coördineren, om lobby & advocacy richting overheid te organiseren en om ervaringen en geleerde lessen breder te delen. Zo beoogt het platform bij te dragen aan verdere samenwerking en meer steun voor het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Daarbij is afgesproken om een vervolgtraining te organiseren om meer bedrijven te betrekken en beter uit te rusten om kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

Lees hier het volledige verslag van de training in Oeganda.

Business & Human Rights training in Bougouni, Mali, 29-30 november 2017

Op 29 en 30 november, 2017 vond in Bougouni, Mali een training plaats over samenwerking met bedrijven in het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Deelnemers waren coalitieleden en partners van de Stop Kinderarbeid Coalitie uit Mali, Senegal en Nederland. De training werd gegeven door de heer Moussa Diabaté, directeur van het Malinese MVO instituut (“Institut RSE”). De eerste trainingsdag richtte zich op het algemene thema van Business & Human Rights, met de nadruk op de ISO 26000 en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Ook werden er verschillende cases gepresenteerd door de Stop Kinderarbeid partners en werd er gediscussieerd over samenwerking met bedrijven voornamelijk in de sectoren goud en landbouw. De belangrijkste vragen waren: op welke manier kunnen bedrijven betrokken worden in het uitbannen van kinderarbeid en welke ingang tot samenwerking is het meest effectief? Vooral de rol van de gemeente werd geïdentificeerd als cruciaal. Vaak worden beslissingen gemaakt op een nationaal niveau met weinig inspraak van gemeentes, terwijl ook deze partijen recht hebben op een plek aan de onderhandelingstafel. Op dag 2 werd er specifiek ingegaan op de goudsector samen met de Malinese NGO Enda Mali, die op dit moment een project is gestart in de goudsector in Bougouni, gefinancierd onder het programma ‘Getting Down to Business’ via Stop Kinderarbeid coalitiepartner Kinderpostzegels. Er werd een studie gepresenteerd over de informele goudketen en de rollen van verschillende actoren binnen deze keten. Op basis hiervan en de training van dag 1, werd verder gewerkt aan het aanscherpen van de Theory of Change en bijbehorende indicatoren van het huidige project. Alle deelnemers gaven aan veel opgestoken te hebben van de training. Echter het complexe thema heeft zeker verdere verdieping nodig waarbij een volgende stap zou moeten zijn om ook met de verschillende actoren van de productieketens om de tafel te gaan zitten om te bekijken welke rol elk van deze actoren kan spelen.

Het volledige verslag van de training in Mali volgt later.

Also read

 • Aankondiging wet voor verantwoord ondernemen is goed nieuws

  06/12/2021

  Minister De Bruijn (D66) heeft aangekondigd dat het kabinet de invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen gaat voorbereiden. Met deze wetgeving zet Nederland een grote stap om mensenrechten en het milieu in wereldwijde waardeketens te beschermen. Het kabinet draagt hiermee bij aan het voorkomen van misstanden in ketens, zoals kinderarbeid. Het […]

  Read more

 • Nederland heeft ook een verplichting om zich in te zetten voor het bestrijden van kinderarbeid

  22/11/2021

  Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om te moeten gaan werken. Veel ouders verloren werk en inkomen en wereldwijd bleven […]

  Read more

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more