Responsive image

Succesvolle trainingen over Business & Human Rights in Oeganda en Mali

In november 2017 zijn de eerste trainingen op het gebied van Business en Human Rights onder het Stop Kinderarbeid programma “Getting Down to Business” (2017-2019) van start gegaan in Oeganda en Mali. In beide landen was er veel belangstelling voor deze training, die gegeven werd als een eerste stap richting (verdere) samenwerking tussen lokale organisaties en bedrijven bij het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Elke sector kent uitdagingen en mogelijkheden ten aanzien van samenwerking in de strijd tegen kinderarbeid. Deelnemers aan de training hebben ervaringen en best practices kunnen uitwisselen en ideeën ontwikkeld om een dergelijke samenwerking (beter) vorm te geven.

Business & Human Rights training in Kampala, Oeganda, 6-7 november 2017

Op 6 en 7 november, 2017 vond in Kampala, Oeganda een training plaats over samenwerking met bedrijven in het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Deelnemers waren NGO’s, vakbonden, vertegenwoordigers van lokale overheden en bedrijven, uit Oeganda en Nederland. De workshop werd geopend door het plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse ambassade met een uitleg over het verband tussen handel en hulp, en een aanmoediging voor alle deelnemers om samen te werken in de strijd tegen kinderarbeid. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) presenteerde het bredere kader waarin kinderarbeid plaatsvindt en nieuwe statistieken over kinderarbeid in Oeganda en wereldwijd. Deelnemers presenteerden levendige voorbeelden uit de praktijk, vooral in de koffie-, goud- en tabakssector. Binnen deze sectoren bestaat al ervaring met het werken met een gebiedsgerichte aanpak om kinderarbeid uit te bannen. Vanuit de koffiesector deelden een lokaal koffiebedrijf en certificeringsorganisatie UTZ hun ervaring in het samenwerken met lokale organisaties en overheid bij het opzetten van een kinderarbeidsvrije zone in Erussi. De training heeft kennis en capaciteit op het gebied van business & human rights onder de deelnemers vergroot, met name wat betreft richtlijnen, tools en best practices om kinderarbeid samen aan te pakken. Bovendien zijn afspraken gemaakt over het opzetten van een nationaal platform om de Stop Kinderarbeid Coalitie in Oeganda te vertegenwoordigen, om verdere activiteiten voor capaciteitsopbouw te coördineren, om lobby & advocacy richting overheid te organiseren en om ervaringen en geleerde lessen breder te delen. Zo beoogt het platform bij te dragen aan verdere samenwerking en meer steun voor het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Daarbij is afgesproken om een vervolgtraining te organiseren om meer bedrijven te betrekken en beter uit te rusten om kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

Lees hier het volledige verslag van de training in Oeganda.

Business & Human Rights training in Bougouni, Mali, 29-30 november 2017

Op 29 en 30 november, 2017 vond in Bougouni, Mali een training plaats over samenwerking met bedrijven in het opzetten van kinderarbeidvrije zones. Deelnemers waren coalitieleden en partners van de Stop Kinderarbeid Coalitie uit Mali, Senegal en Nederland. De training werd gegeven door de heer Moussa Diabaté, directeur van het Malinese MVO instituut (“Institut RSE”). De eerste trainingsdag richtte zich op het algemene thema van Business & Human Rights, met de nadruk op de ISO 26000 en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Ook werden er verschillende cases gepresenteerd door de Stop Kinderarbeid partners en werd er gediscussieerd over samenwerking met bedrijven voornamelijk in de sectoren goud en landbouw. De belangrijkste vragen waren: op welke manier kunnen bedrijven betrokken worden in het uitbannen van kinderarbeid en welke ingang tot samenwerking is het meest effectief? Vooral de rol van de gemeente werd geïdentificeerd als cruciaal. Vaak worden beslissingen gemaakt op een nationaal niveau met weinig inspraak van gemeentes, terwijl ook deze partijen recht hebben op een plek aan de onderhandelingstafel. Op dag 2 werd er specifiek ingegaan op de goudsector samen met de Malinese NGO Enda Mali, die op dit moment een project is gestart in de goudsector in Bougouni, gefinancierd onder het programma ‘Getting Down to Business’ via Stop Kinderarbeid coalitiepartner Kinderpostzegels. Er werd een studie gepresenteerd over de informele goudketen en de rollen van verschillende actoren binnen deze keten. Op basis hiervan en de training van dag 1, werd verder gewerkt aan het aanscherpen van de Theory of Change en bijbehorende indicatoren van het huidige project. Alle deelnemers gaven aan veel opgestoken te hebben van de training. Echter het complexe thema heeft zeker verdere verdieping nodig waarbij een volgende stap zou moeten zijn om ook met de verschillende actoren van de productieketens om de tafel te gaan zitten om te bekijken welke rol elk van deze actoren kan spelen.

Het volledige verslag van de training in Mali volgt later.

Also read

 • Het belang van investeren in onderwijs kent geen grenzen

  21/01/2022

  24 januari 2022 – De toegang tot kwaliteitsonderwijs is cruciaal om kinderarbeid tegen te gaan Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico […]

  Read more

 • Driekwart Nederlanders wil geen grafsteen gemaakt door kinderhanden

  22/12/2021

  persbericht FNV/Arisa, 21 december 2021 73% van de Nederlanders vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen waarbij werknemers worden uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in opdracht van FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 is uitgevoerd. In het merendeel van de steengroeven vinden echter nog misstanden plaats. Actie van bedrijven en […]

  Read more

 • Video rapportage over kinderarbeid in landbouw door Voice of America

  Voice of America (VOA) geeft aandacht aan kinderarbeid, met name in de landbouw in Afrika. Gine Zwart van Arisa, lid van Stop Kinderarbeid,  benadrukt dat de kleding en textiel bedrijven transparant moeten zijn over waar zij hun katoen vandaan halen zodat ook zij bij kunnen dragen kinderarbeid uit te bannen. Voice of America (VOA) is […]

  Read more