Responsive image

Successen en lessen uit evaluatie Stop Kinderarbeid

Een externe evaluatie van het Stop Kinderarbeid programma laat zien dat er een significante afname is van kinderarbeid en dat meer kinderen naar school gaan in onze kinderarbeidvrije zones. Verder bevestigt de evaluatie de bredere impact van de kinderarbeidvrije zones op het gebied van gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, inkomen van volwassenen en de aanwezigheid van een sociale norm dat geen enkel kind hoort te werken en alle kinderen naar school moeten gaan. Bedrijven en MVO initiatieven hebben hun beleid en activiteiten verbeterd om kinderarbeid aan te pakken en werken succesvol samen met Stop Kinderarbeid aan het opzetten van kinderarbeidsvrijezones.

In oktober 2016 liet Stop Kinderarbeid een externe evaluatie uitvoeren over het ‘Out of Work, into School’ programma, dat liep van mei 2014 – april 2017 met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van de evaluatie was om te reflecteren op resultaten, uitvoering en opzet. En om aanbevelingen te krijgen voor het verduurzamen en uitbreiden van de resultaten.

 

Lees meer over de Stop Kinderarbeid evaluatie

Also read