Stop Kinderarbeid valt in de prijzen van Postcode Loterij

Met het winnen van de dertiende trekking van de Nationale Postcodeloterij komt een droom dichterbij: een einde aan alle vormen van kinderarbeid. De campagne ‘Stop Kinderarbeid, school de beste  werkplaats’ is ongelooflijk blij met de toekenning aan Hivos van €3,2 mln voor de realisatie van haar programma. “Dit is fantastisch nieuws voor talloze kinderen in Afrika’, zegt Sofie Ovaa, campagne coördinator, ‘kinderen die nu werken voor de kost kunnen straks gewoon weer kind zijn.”

Kern van het winnende voorstel van Hivos voor de campagne Stop Kinderarbeid is het uitbreiden van zogenaamde kinderarbeidvrije zones, gebieden waar geen enkel kind werkt, en ieder kind regulier dagonderwijs volgt. Deze aanpak heeft al veel succes geboekt in India en kan nu, dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, worden uitgebreid naar negen landen in Afrika.

Relevante actoren

De campagne richt zich op het veranderen van de houding van ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, overheid en kinderen zelf. Kortom, alle relevante actoren in een gemeenschap. Zo worden vastgeroeste gebruiken en gewoontes doorbroken: geen baas meer die het normaal vindt dat er kinderen voor hem werken; geen ouder meer die het normaal vindt om zoons en dochters te laten werken.

Samen met lokale organisaties in Ethiopië, Oeganda, Kenia, Marokko, Ghana, Zimabwe, Mali, Senegal en Burkina Faso zal Stop Kinderarbeid nog dit jaar van start gaan om werk te maken van de kinderarbeidvrije zones.