Beeld2

Stop Kinderarbeid en LIW dragen bij aan rapport over wereldwijde VN ontwikkelingsdoelen

Stop Kinderarbeid en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben meegeschreven aan het onlangs gepubliceerde rapport ‘Ready for Change? – Global Goals at home and abroad’. Het gaat om een deel van het hoofdstuk over de ‘sociale uitdagingen in mondiale waardeketens’ met een focus of kinderarbeid en gedwongen arbeid. Als  voorbeelden worden de waarde- of productieketens op het gebied van kleding, zaden en natuursteen besproken. Op dit terrein werden door de LIW en Stop Kinderarbeid ook aanbevelingen ingebracht. Daarnaast bevat het hoofdstuk een interview over het Convenant Kleding en Textiel. Andere hoofdstukken gaan onder meer over voedsel, gezondheid, klimaat, migratie en ongelijkheid & belastingen.

Het rapport is de eerste uitgebreide verkenning van wat de consequenties zijn van de recent door de VN aangenomen Sustainable Development Goals (Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling’) voor Nederland en de Europese Unie. Het rapport is een publicatie van Partos, FMS en Woord en Daad, maar de inhoud wordt onderschreven door 40 organisaties. Het rapport werd onlangs aangeboden aan Christiaan Rebergen, Directeur Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de internationale Ready for Change conferentie in NEMO, Amsterdam.

>> Lees het hele artikel en download het rapport