Staatssecretaris omarmt methode Stop Kinderarbeid

Child Labour Free Zones zijn hét schoolvoorbeeld van het effectief bestrijden van kinderarbeid. Dat zei Staatssecretaris Knapen in het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer op maandag 21 november. Een aanmoediging voor de campagne Stop Kinderarbeid, die zich samen met lokale organisaties al jarenlang vol overtuiging inzet om Child Labour Free zones wereldwijd te versterken en uit te breiden.

Tijdens het Wetgevingsoverleg kruisten de verschillende woordvoerders van de politieke partijen de degens met staatssecretaris Ben Knapen. Joel Voordewind van de ChristenUnie hield  een pleidooi voor een meer actieve inzet voor  het uitbannen van kinderarbeid. In zijn reactie liet Knapen weten dat de  gebiedsgerichte aanpak van campagnepartner MV Foundation in India bijzonder effectief is gebleken en dat het goed is dat het concept van Child Labour Free zones nu wordt overgenomen in landen als Ghana, Ethiopië, Oeganda, Kenia en Zimbabwe.

Child Labour Free Zone

Een Child Labour Free zone is een plek waar geen kinderarbeid bestaat en waar alle kinderen naar school gaan. Dat kan bijvoorbeeld een dorp zijn  of een plantage. In de Child Labour Free zone is iedereen ervan overtuigd dat kinderen op school horen en niet op de werkplaats. Alle  partijen –  lokale organisaties, vakbonden, overheden, werkgevers, leerkrachten, ouders en kinderen – werken samen om kinderarbeid uit te  bannen en alle kinderen naar school te brengen.

Het concept van Child Labour Free zones komt van partnerorganisatie MV Foundation  in India. MV Foundation heeft hiermee tot op heden maar liefst 600.000  kinderen uit het werk gehaald en terug naar school gestuurd. Maar liefst  1.500 dorpen zijn volledig vrij gemaakt van kinderarbeid en nog veel  meer dorpen zijn hard op weg om de status van Child Labour Free zone te  behalen. Inmiddels zijn ook partner organisaties van Stop Kinderarbeid  in Afrika aan de slag om deze gebiedsgerichte aanpak tegen kinderarbeid  te vertalen naar hun eigen context om daar Child Labour Free zones te creëren.