Beeld2

SKA Mid Term Review 2016

In 2016  voerde Stop Kinderarbeid een Mid Term Review uit in 4 projectlanden: Mali (februari), India (maart), Oeganda (mei) en Zimbabwe (september). Het belangrijkste doel van deze tussentijdse evaluatie was om te onderzoeken of de projecten op schema liepen en om waar nodig actie te kunnen ondernemen en aanpassingen te doen.

De projecten zitten in verschillende fasen, maar eindigen allemaal op hetzelfde moment. Daarom was 'duurzaamheid' een belangrijk punt van aandacht tijdens de bezoeken: hoe zorgen partnerorganisaties ervoor dat er een duurzame basis wordt gelegd vóór het einde van de projectperiode? In totaal werden 14 projecten bezocht. Per land is op aanvraag een uitgebreid verslag beschikbaar. In de samenvatting staan de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen.

>> Download de samenvatting Rapport SKA Mid Term Review 2016 (pdf, engels)

>> Download de samenvatting Rapport SKA Mid Term Review 2016 (pdf, frans)