Responsive image

Schoenenbranche werkt aan beleid tegen kinderarbeid

De Vereniging voor Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS) werkt aan een ‘branche-brede ambitie op het terrein van MVO, waaronder de bestrijding van kinderarbeid’. Dat antwoordt Minister Ploumen op een serie vragen die Kamerlid Voordewind (CU) stelde over het rapport Working on the right shoes van Stop Kinderarbeid. Ploumen laat ook weten dat deze ambitie in de zomer gereed zal zijn, ‘waarna de VGS deze invulling wil geven’. Stop Kinderarbeid is blij met deze ontwikkelingen en is hierover in gesprek met de VGS.

De schoenensector wordt momenteel ook onderzocht in het kader van de ‘MVO-sectoren risicoanalyse’ die KPMG uitvoert in het opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij wordt een lijst sectoren vastgesteld waarin bedrijven hoge risico’s lopen om betrokken te zijn bij schending van mensenrechten en milieunormen, ook verderop in hun productieketen. Als de analyse uitwijst dat met voorrang met de schoenensector gesproken moet worden, dan zal de Minister Ploumen hen daarvoor uitnodigen.

Ploumen wil meer weten over aanpak Schoenenreus en Wolky

Naar aanleiding van de vragen heeft het Ministerie met het bedrijf Schoenenreus gesproken die een slechte score kreeg in het rapport. Schoenenreus heeft aan de minister beloofd haar MVO beleid ‘verder inzichtelijk te maken’. Schoenenreus koopt schoenen bij tussenhandelaren en niet direct bij producenten. Toch zegt Schoenenreus – zo meldt de Minister – te weten dat de leveranciers meestal zijn aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een initiatief dat controles uitvoert van leveranciers. Ook meldt Schoenenreus zelf productiefaciliteiten in risicolanden te bezoeken. Ploumen heeft Schoenenreus gevraagd haar te informeren over de vorderingen.

Stop Kinderarbeid waardeert de inspanningen van de Minister om contact op te nemen met de achterblijvende bedrijven. Naast Schoenenreus heeft het Ministerie het bedrijf Wolky benaderd, dat afgelopen jaar geen reactie heeft gegeven ondanks herhaald verzoek om informatie over de stand van zaken en eventuele doorgevoerde verbeteringen.

Overheidsschoenen zonder kinderarbeid?

Minister Ploumen voelt er niet voor om overheidsinkopers vooral schoenen te laten inkopen (bijvoorbeeld voor politie of brandweer) van schoenenbedrijven die een goede score krijgen in het rapport ‘Working on the right shoes’. Zij zegt dat bedrijven die aan de overheid leveren contractueel verplicht zijn om ‘hun verantwoordelijkheid (redelijke inspanning) te nemen’ om fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten na te leven en daarover publiekelijk te rapporteren.

Stop Kinderarbeid is op basis van de bevindingen in het rapport van mening dat die ‘redelijke inspanning’ in de praktijk nogal sterk verschillende inspanningen en resultaten oplevert, en dat
het belangrijk is om bedrijven hier nadrukkelijker op te bevragen, zowel door consumenten als door NGO’s, inkopers van de overheid als beleidsmakers. De beantwoording van de Kamervragen laten zien dat dit helpt om de bedrijven (verder) in beweging te krijgen om te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden, zonder kinderarbeid, en in de volledige productieketen.

>> Lees de vragen en antwoorden hier 

 

Also read

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more

 • Convenant Verantwoord Goud: jaarrapportage 2020/2021

  15/10/2021

  Stop Kinderarbeid/Hivos deelt, als lid van het internationaal MVO-convenant voor de goudsector, het jaarrapport van het vierde jaar. Het convenant is nu in zijn vijfde en tevens laatste jaar. Stop Kinderarbeid/Hivos blijft ook in dit laatste jaar een bijdrage leveren in het bestrijden van kinderarbeid in de kleinschalige mijnbouw in enkele Afrikaanse landen. Er zal […]

  Read more

 • Hoe kijken Nederlanders aan tegen (de aanpak van) kinderarbeid?

  Twee derde van alle Nederlanders maakt zich in de winkel wel eens zorgen of een product gemaakt is door kinderen, blijkt uit een flitspeiling die het ministerie van Buitenlandse Zaken liet uitvoeren onder ruim 1000 Nederlanders. Wereldwijd gaan 110 miljoen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken. Eén op de vijf ondervraagde Nederlanders maakt […]

  Read more