Responsive image

Samenwerken met bedrijven: een voorbeeld uit Oeganda

In West Nijl, een afgelegen gebied in het Noordwesten van Oeganda, werkt Stop Kinderarbeid samen met een koffiebedrijf en lokale partners om kinderarbeid uit de koffieproductie te bannen en er voor te zorgen dat in het gebied geen kinderen meer werken. Het project in West Nijl is een enorm succes: binnen twee jaar hebben ongeveer 500 kinderen de stap van werk naar school gemaakt. De kinderarbeidvrije zone wordt nu gezien als een schoolvoorbeeld van de rol die bedrijven en certificerings intiatieven kunnen spelen in het uitbannen van kinderarbeid in hun keten door samen te werken met lokale partners in hun productiegebieden.

Lees meer over dit succesvolle project.

Dit artikel is deel van onze meest recente publicatie: ‘Cooperating with the private sector in child labour free zones in Africa’

Also read