Responsive image

Rapport over ‘best practices’ in projecten ter bestrijding van kinderarbeid

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen kinderarbeid heeft Education International het rapport gelanceerd van een onderzoek naar de ‘best practices’ in projecten ter bestrijding van kinderarbeid die door onderwijsbonden worden uitgevoerd.

In dit tijdperk waarin het aantal kindarbeiders naar verwachting drastisch zal toenemen als gevolg van de Covid-19-pandemie, toont deze studie, uitgevoerd door AOb en EI, aan dat de geleerde lessen overal ter wereld kunnen worden ingezet. De studie richt zich met name op best practices die leiden tot een stimulerende schoolomgeving en een betere professionele ontwikkeling van leerkrachten, een belangrijke voorwaarde om kinderen op school te houden.

 

Also read