Responsive image

Publicatie CKT jaarrapportage 2019

Stop Kinderarbeid/Hivos deelt als lid van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) de jaarrapportage 2019.
Daarin een overzicht van de bereikte resultaten aan de hand van feiten & cijfers en een reeks interviews met betrokkenen over negen thema’s, waaronder kinderarbeid. Het aantal deelnemende bedrijven dat volledig voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, is fors gegroeid van 5 naar 36.
Er zijn nu meer dan 5.800 locaties in beeld waar kleding en textiel wordt geproduceerd. Het CKT brengt veel partijen en bedrijven samen met als doel internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen te bevorderen. Het marktaandeel van de deelnemende bedrijven is ongeveer 40 tot 45 procent.

Also read