Ploumen: kinderarbeid aanpakken met hulp, handel en mensenrechten

Kinderarbeid is een ernstige schending van de mensenrechten. De juiste combinatie  van hulp en handel biedt kansen voor een effectieve aanpak. Overheden, hulporganisaties en bedrijven moeten elk hun verantwoordelijkheid nemen.’ Dat zegt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. (bron: www.rijksoverheid.nl)

Uit een woensdag gepubliceerd rapport van de internationale arbeidsorganisatie ILO blijkt dat veel kinderarbeid verborgen blijft, bijvoorbeeld wanneer kinderen in een ander gezin worden geplaatst en daar worden uitgebuit voor huishoudelijk werk. ‘Door kinderarbeid missen veel te veel kinderen onderwijs, gezondheid en een normale jeugd’, aldus de minister. ‘Dat legt een hypotheek op de toekomst, houdt armoede in stand en is bovenal een gruwelijk onrecht.

Lokale overheden moeten daarom zorgen voor een stevig juridisch kader en effectieve handhaving tegen kinderarbeid, vindt Ploumen. ‘Nederland kan daarbij helpen en adviseren. Bovendien spreek ik bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid in de productieketen. Daarnaast financieren we   programma's en organisaties als Hivos om Child Labour Free Zones te creëren en we zetten het consequent op de agenda bij internationaal overleg.

’Drie jaar geleden spraken 80 landen bij een conferentie in Den Haag af om in  2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Een historisch moment, volgens Ploumen. ‘Maar er is nog heel veel te doen om die ambitie ook echt waar te maken.’