Beeld2

Stop Kinderarbeid coalitie

Stop Kinderarbeid is een coalitie bestaande uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stop Kinderarbeid wordt gecoördineerd door Hivos en werkt nauw samen met lokale partnerorganisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Stop Kinderarbeid zet zich in voor goed, formeel dagonderwijs voor kinderen en een fatsoenlijk inkomen voor volwassenen. We werken samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die zich inzetten om álle kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen. En promoten een gebiedsgerichte aanpak om te komen tot kinderarbeidvrije zones: gebieden waar inwoners ervan overtuigd zijn dat kinderarbeid moet verdwijnen én daartoe de nodige maatregelen nemen.

Daarnaast zetten we ons in voor kinderarbeidvrije producten, door bedrijven en MVO-initiatieven aan te spreken op kinderarbeid en door waar mogelijk met hen samen te werken. We pleiten bij de overheid, de EU en (inter)nationale organisaties voor actiever beleid tegen kinderarbeid. En motiveren burgers om hun stem te laten horen. Zo werken we aan actieve betrokkenheid en inzet wereldwijd. En zoeken we samen naar nieuwe oplossingen voor de hardnekkige problemen op weg naar een wereld zonder kinderarbeid.