Beeld2

New Delhi - India

Namens Stop Kinderarbeid heeft ICCO India een platform in het leven geroepen dat zich richt op capaciteitsopbouw van de projectpartners in India, en op lobby en beleidsbeïnvloeding op het gebied van kinderarbeid en onderwijs door het promoten van de gebiedsgerichte aanpak en kinderarbeidvrije zones op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Stop Kinderarbeid partner:

Dit project maakt deel uit van ‘Out of Work and into School’, dat wordt gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitgelicht