Responsive image

Overheid, dwing bedrijven actie te ondernemen tegen kinderarbeid!

Op 19 december 2017 stemt de Eerste Kamer over de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. Stop Kinderarbeid hoopt van harte dat deze wet wordt aangenomen. Met alleen vrijwilligheid gaat kinderarbeid niet goed bestreden worden. Deze wet kan hier wel voor zorgen.

Toch is allerminst zeker dat deze wet wordt aangenomen. Meerdere senatoren, met name van D66 en het CDA, twijfelen. Politieke tegenstanders menen dat de wet het midden en kleinbedrijf te zwaar zou belasten. Maar de wet legt alleen vast wat de overheid nu ook al dringend aan bedrijven vraagt: de verklaring dat een bedrijf zich inspant om na te gaan of kinderarbeid in de productieketen voorkomt en daar actie tegen onderneemt.

Lees meer over de Wet Zorgplicht Kinderarbeid in het artikel in de NRC dat gisteren verscheen. Het artikel is mede ondertekend door Stop Kinderarbeid. We hopen dat het de druk op twijfelaars opvoert.

Also read