Responsive image

Nieuw programma ‘Work: No Child’s Business’ ter bestrijding van kinderarbeid gelanceerd

De Alliantie Stop Kinderarbeid (gecoördineerd door Hivos), UNICEF Nederland en Save the Children Nederland verwelkomen unieke kans om bij te dragen aan het uitbannen van kinderarbeid.

23 mei, Den Haag. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de Alliantie van deze organisaties €35 miljoen zal ontvangen om hun nieuwe programma ‘Work: No Child’s Business’ uit te voeren. Hans Docter (Directeur Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Ministerie van Buitenlandse Zaken) deed deze aankondiging tijdens het symposium ter ere van 15 jaar Stop Kinderarbeid, in Den Haag op 23 mei 2019.

De alliantiepartners hebben het programma ‘Work: No Child’s Business’ gezamenlijk ontwikkeld met als doel een belangrijke en blijvende bijdrage te leveren aan de strijd tegen kinderarbeid. Deze ambitie komt overeen met de inzet van de Nederlandse overheid en het parlement om te investeren in de bestrijding van kinderarbeid.

‘Work: No Child’s Business’ zal per 1 juli 2019 van start gaan en duurt tot 2024.

Eén op de tien kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar is aan het werk. De Alliantie zal zich samen met lokale gemeenschappen, scholen, overheden, NGOs, vakbonden en bedrijven inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren niet hoeven te werken maar goed onderwijs genieten en (later) fatsoenlijk werk verrichten. Daarmee draagt het nieuwe programma bij aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7 om uiterlijk in 2025 alle vormen van kinderarbeid uit te bannen. We richten ons in het bijzonder op zes landen waar kinderarbeid een groot probleem is: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam.

Sofie Ovaa, Hivos-programmamanager van Stop Kinderarbeid, is bijzonder dankbaar voor de steun van het ministerie: “Dit is een unieke kans voor Stop Kinderarbeid om met UNICEF en Save the Children samen te werken. We gaan onze ervaringen en expertise samenbrengen. We zullen succesvolle voorbeelden met elkaar en onze partners delen om meer partijen, inclusief bedrijven en overheden, aan te moedigen om mee te doen in de strijd tegen kinderarbeid. Dit zal een verschil maken voor duizenden families en hun kinderen en sociaaleconomische ontwikkeling brengen in hun gemeenschappen en daarbuiten.”

Gebiedsgerichte aanpak en ketenbenadering om grondoorzaken van kinderarbeid aan te pakken

De Alliantie zal de grondoorzaken van kinderarbeid en de verwoestende gevolgen daarvan voor kinderen, jongeren, hun families en gemeenschappen aanpakken. We zullen een gebiedsgerichte aanpak hanteren, waarbij we werken vanuit de gemeenschappen en met alle relevante partijen om samen de obstakels weg te nemen die het uitbannen van kinderarbeid en het naleven van kinderrechten in de weg staan. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat kinderen in de geselecteerde gebieden niet meer hoeven te werken en (terug) naar school kunnen gaan. De gebiedsgerichte aanpak van dit programma versterkt de inzet van het ministerie om kinderarbeid in samenwerking met bedrijven en lokale overheden uit te bannen.

In de gebieden waar we werken, hebben we sectoren aangemerkt waar in de productie een hoog percentage kinderarbeid voorkomt. Hier zullen we een ketenbenadering hanteren om kinderarbeid aan te pakken. Het gaat om de volgende sectoren: goud/mijnbouw, textiel en schoenen, natuursteen, cacao, en informeel en huishoudelijk werk. De ketenbenadering wordt samen uitgevoerd met de gebiedsgerichte aanpak omdat bedrijven alleen kinderarbeid in hun productieketen, en met name in de laatste schakels, niet kunnen aanpakken zo lang er niet ook gerichte inzet is voor het realiseren van kinderrechten vanuit de gemeenschappen.

Op internationaal niveau zijn de Alliantie partners sterk vertegenwoordigd en delen ze een netwerk van nationale en lokale kantoren en partnerorganisaties. Daarmee kan de Alliantie ook buiten de Nederlandse context werken op EU, nationaal en lokaal niveau.

Foto: Wilco de Jonge (Plaatsvervanged Directeur Save the Children) – Will Janssen (Directeur Hivos OPEN Societies ) – Sasja Bökkerink (Directeur Beleid, Advocacy & Programma’s UNICEF Nederland) – Sofie Ovaa (Programma Manager Stop Kinderarbeid) – Hans Docter en Stop Kinderarbeid partners wereldwijd.

Also read

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more

 • Convenant Verantwoord Goud: jaarrapportage 2020/2021

  15/10/2021

  Stop Kinderarbeid/Hivos deelt, als lid van het internationaal MVO-convenant voor de goudsector, het jaarrapport van het vierde jaar. Het convenant is nu in zijn vijfde en tevens laatste jaar. Stop Kinderarbeid/Hivos blijft ook in dit laatste jaar een bijdrage leveren in het bestrijden van kinderarbeid in de kleinschalige mijnbouw in enkele Afrikaanse landen. Er zal […]

  Read more

 • Hoe kijken Nederlanders aan tegen (de aanpak van) kinderarbeid?

  Twee derde van alle Nederlanders maakt zich in de winkel wel eens zorgen of een product gemaakt is door kinderen, blijkt uit een flitspeiling die het ministerie van Buitenlandse Zaken liet uitvoeren onder ruim 1000 Nederlanders. Wereldwijd gaan 110 miljoen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken. Eén op de vijf ondervraagde Nederlanders maakt […]

  Read more