Responsive image

Nieuw programma ‘Work: No Child’s Business’ ter bestrijding van kinderarbeid gelanceerd

De Alliantie Stop Kinderarbeid (gecoördineerd door Hivos), UNICEF Nederland en Save the Children Nederland verwelkomen unieke kans om bij te dragen aan het uitbannen van kinderarbeid.

23 mei, Den Haag. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de Alliantie van deze organisaties €35 miljoen zal ontvangen om hun nieuwe programma ‘Work: No Child’s Business’ uit te voeren. Hans Docter (Directeur Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Ministerie van Buitenlandse Zaken) deed deze aankondiging tijdens het symposium ter ere van 15 jaar Stop Kinderarbeid, in Den Haag op 23 mei 2019.

De alliantiepartners hebben het programma ‘Work: No Child’s Business’ gezamenlijk ontwikkeld met als doel een belangrijke en blijvende bijdrage te leveren aan de strijd tegen kinderarbeid. Deze ambitie komt overeen met de inzet van de Nederlandse overheid en het parlement om te investeren in de bestrijding van kinderarbeid.

‘Work: No Child’s Business’ zal per 1 juli 2019 van start gaan en duurt tot 2024.

Eén op de tien kinderen in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar is aan het werk. De Alliantie zal zich samen met lokale gemeenschappen, scholen, overheden, NGOs, vakbonden en bedrijven inzetten om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren niet hoeven te werken maar goed onderwijs genieten en (later) fatsoenlijk werk verrichten. Daarmee draagt het nieuwe programma bij aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7 om uiterlijk in 2025 alle vormen van kinderarbeid uit te bannen. We richten ons in het bijzonder op zes landen waar kinderarbeid een groot probleem is: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam.

Sofie Ovaa, Hivos-programmamanager van Stop Kinderarbeid, is bijzonder dankbaar voor de steun van het ministerie: “Dit is een unieke kans voor Stop Kinderarbeid om met UNICEF en Save the Children samen te werken. We gaan onze ervaringen en expertise samenbrengen. We zullen succesvolle voorbeelden met elkaar en onze partners delen om meer partijen, inclusief bedrijven en overheden, aan te moedigen om mee te doen in de strijd tegen kinderarbeid. Dit zal een verschil maken voor duizenden families en hun kinderen en sociaaleconomische ontwikkeling brengen in hun gemeenschappen en daarbuiten.”

Gebiedsgerichte aanpak en ketenbenadering om grondoorzaken van kinderarbeid aan te pakken

De Alliantie zal de grondoorzaken van kinderarbeid en de verwoestende gevolgen daarvan voor kinderen, jongeren, hun families en gemeenschappen aanpakken. We zullen een gebiedsgerichte aanpak hanteren, waarbij we werken vanuit de gemeenschappen en met alle relevante partijen om samen de obstakels weg te nemen die het uitbannen van kinderarbeid en het naleven van kinderrechten in de weg staan. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat kinderen in de geselecteerde gebieden niet meer hoeven te werken en (terug) naar school kunnen gaan. De gebiedsgerichte aanpak van dit programma versterkt de inzet van het ministerie om kinderarbeid in samenwerking met bedrijven en lokale overheden uit te bannen.

In de gebieden waar we werken, hebben we sectoren aangemerkt waar in de productie een hoog percentage kinderarbeid voorkomt. Hier zullen we een ketenbenadering hanteren om kinderarbeid aan te pakken. Het gaat om de volgende sectoren: goud/mijnbouw, textiel en schoenen, natuursteen, cacao, en informeel en huishoudelijk werk. De ketenbenadering wordt samen uitgevoerd met de gebiedsgerichte aanpak omdat bedrijven alleen kinderarbeid in hun productieketen, en met name in de laatste schakels, niet kunnen aanpakken zo lang er niet ook gerichte inzet is voor het realiseren van kinderrechten vanuit de gemeenschappen.

Op internationaal niveau zijn de Alliantie partners sterk vertegenwoordigd en delen ze een netwerk van nationale en lokale kantoren en partnerorganisaties. Daarmee kan de Alliantie ook buiten de Nederlandse context werken op EU, nationaal en lokaal niveau.

Foto: Wilco de Jonge (Plaatsvervanged Directeur Save the Children) – Will Janssen (Directeur Hivos OPEN Societies ) – Sasja Bökkerink (Directeur Beleid, Advocacy & Programma’s UNICEF Nederland) – Sofie Ovaa (Programma Manager Stop Kinderarbeid) – Hans Docter en Stop Kinderarbeid partners wereldwijd.

Also read

 • Het belang van investeren in onderwijs kent geen grenzen

  21/01/2022

  24 januari 2022 – De toegang tot kwaliteitsonderwijs is cruciaal om kinderarbeid tegen te gaan Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico […]

  Read more

 • Driekwart Nederlanders wil geen grafsteen gemaakt door kinderhanden

  22/12/2021

  persbericht FNV/Arisa, 21 december 2021 73% van de Nederlanders vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen waarbij werknemers worden uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in opdracht van FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 is uitgevoerd. In het merendeel van de steengroeven vinden echter nog misstanden plaats. Actie van bedrijven en […]

  Read more

 • Video rapportage over kinderarbeid in landbouw door Voice of America

  Voice of America (VOA) geeft aandacht aan kinderarbeid, met name in de landbouw in Afrika. Gine Zwart van Arisa, lid van Stop Kinderarbeid,  benadrukt dat de kleding en textiel bedrijven transparant moeten zijn over waar zij hun katoen vandaan halen zodat ook zij bij kunnen dragen kinderarbeid uit te bannen. Voice of America (VOA) is […]

  Read more