Responsive image

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

SER faciliteert totstandkoming

 

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) ontwikkelingsorganisaties zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd.

Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van hun rechten. Een convenant helpt individuele bedrijven bij het oplossen van problemen, zoals kinderarbeid en gebonden arbeid, die zij alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten is de SER gevraagd het proces te faciliteren.

Deelnemers

Aan tafel zitten de Brancheorganisaties Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN), Vereniging DI-stone, de Rijksoverheid, de vakbond FNV, de coalitie Stop Kinderarbeid, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en het bedrijf Arte. Ook de Vereniging Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI) is betrokken.

Uitgangspunt

De afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en resultaten die zij willen bereiken zijn gebaseerd op het SER advies IMVO-convenanten en het beleid van regering en parlement op het gebied van internationaal maatschappelijkverantwoord ondernemen (IMVO). De ook door Nederland onderschreven OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de principes van de VN inzake bedrijven en mensenrechten geven de normen waaraan het gedrag van bedrijven moet voldoen.

Verwachte resultaat

De partijen willen met het convenant bereiken dat de omstandigheden voor werkenden, hun omgeving en het milieu op de productielocaties verbetert. Hiervoor is in de eerste plaats goed inzicht in de plaatselijke omstandigheden nodig om beslissingen over verbeteringen te kunnen nemen. In de tweede plaats is samenwerking tussen partijen onontbeerlijk om gezamenlijk oplossingen te kunnen bieden voor problemen die individuele bedrijven niet (geheel) alleen aankunnen. Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door overheden een belangrijk middel om bedrijven te stimuleren om IMVO-risico’s aan te pakken. Overheden, en dan met name gemeenten, zijn een belangrijke inkoper van natuursteen.

De sector

De Natuursteensector in Nederland bestaat uit circa 800 bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden. Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt, soms onder omstandigheden waarbij onvoldoende oog is voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De omzet in de sector bedraagt in Nederland circa 300 miljoen euro per jaar.

Also read

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more

 • Convenant Verantwoord Goud: jaarrapportage 2020/2021

  15/10/2021

  Stop Kinderarbeid/Hivos deelt, als lid van het internationaal MVO-convenant voor de goudsector, het jaarrapport van het vierde jaar. Het convenant is nu in zijn vijfde en tevens laatste jaar. Stop Kinderarbeid/Hivos blijft ook in dit laatste jaar een bijdrage leveren in het bestrijden van kinderarbeid in de kleinschalige mijnbouw in enkele Afrikaanse landen. Er zal […]

  Read more

 • Hoe kijken Nederlanders aan tegen (de aanpak van) kinderarbeid?

  Twee derde van alle Nederlanders maakt zich in de winkel wel eens zorgen of een product gemaakt is door kinderen, blijkt uit een flitspeiling die het ministerie van Buitenlandse Zaken liet uitvoeren onder ruim 1000 Nederlanders. Wereldwijd gaan 110 miljoen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken. Eén op de vijf ondervraagde Nederlanders maakt […]

  Read more