Responsive image

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

SER faciliteert totstandkoming

 

De Nederlandse natuursteensector, de overheid, vakbond FNV en enkele (coalities van) ontwikkelingsorganisaties zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd.

Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van hun rechten. Een convenant helpt individuele bedrijven bij het oplossen van problemen, zoals kinderarbeid en gebonden arbeid, die zij alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten is de SER gevraagd het proces te faciliteren.

Deelnemers

Aan tafel zitten de Brancheorganisaties Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN), Vereniging DI-stone, de Rijksoverheid, de vakbond FNV, de coalitie Stop Kinderarbeid, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en het bedrijf Arte. Ook de Vereniging Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI) is betrokken.

Uitgangspunt

De afspraken die partijen de komende maanden met elkaar maken en resultaten die zij willen bereiken zijn gebaseerd op het SER advies IMVO-convenanten en het beleid van regering en parlement op het gebied van internationaal maatschappelijkverantwoord ondernemen (IMVO). De ook door Nederland onderschreven OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de principes van de VN inzake bedrijven en mensenrechten geven de normen waaraan het gedrag van bedrijven moet voldoen.

Verwachte resultaat

De partijen willen met het convenant bereiken dat de omstandigheden voor werkenden, hun omgeving en het milieu op de productielocaties verbetert. Hiervoor is in de eerste plaats goed inzicht in de plaatselijke omstandigheden nodig om beslissingen over verbeteringen te kunnen nemen. In de tweede plaats is samenwerking tussen partijen onontbeerlijk om gezamenlijk oplossingen te kunnen bieden voor problemen die individuele bedrijven niet (geheel) alleen aankunnen. Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door overheden een belangrijk middel om bedrijven te stimuleren om IMVO-risico’s aan te pakken. Overheden, en dan met name gemeenten, zijn een belangrijke inkoper van natuursteen.

De sector

De Natuursteensector in Nederland bestaat uit circa 800 bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden. Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt, soms onder omstandigheden waarbij onvoldoende oog is voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De omzet in de sector bedraagt in Nederland circa 300 miljoen euro per jaar.

Also read

 • Het belang van investeren in onderwijs kent geen grenzen

  21/01/2022

  24 januari 2022 – De toegang tot kwaliteitsonderwijs is cruciaal om kinderarbeid tegen te gaan Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico […]

  Read more

 • Driekwart Nederlanders wil geen grafsteen gemaakt door kinderhanden

  22/12/2021

  persbericht FNV/Arisa, 21 december 2021 73% van de Nederlanders vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen waarbij werknemers worden uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in opdracht van FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 is uitgevoerd. In het merendeel van de steengroeven vinden echter nog misstanden plaats. Actie van bedrijven en […]

  Read more

 • Video rapportage over kinderarbeid in landbouw door Voice of America

  Voice of America (VOA) geeft aandacht aan kinderarbeid, met name in de landbouw in Afrika. Gine Zwart van Arisa, lid van Stop Kinderarbeid,  benadrukt dat de kleding en textiel bedrijven transparant moeten zijn over waar zij hun katoen vandaan halen zodat ook zij bij kunnen dragen kinderarbeid uit te bannen. Voice of America (VOA) is […]

  Read more