Motie aanpak kinderarbeid in volledige productieketen aangenomen

Goed nieuws! Naar aanleiding van het onderzoeksrapport 'Maid in India' heeft de Tweede Kamer gisteren een motie over transparantie en aanpak van kinderarbeid in de volledige productieketen aangenomen. Een mooie opstap voor alle activiteiten die Stop Kinderarbeid in de nabije toekomst op dit gebied in petto heeft.

Lees hier de motie:

[De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep nog steeds jonge meisjes worden uitgebuit bij de productie van textiel in India en dat ook kledingbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt, gebruikmaken van "fout textiel";

overwegende dat kinderarbeid en uitbuiting moeten worden aangepakt;

verzoekt de regering, in samenwerking met de kledingbranche tot afspraken te komen over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielketen en de Kamer te informeren over de resultaten daarvan, en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Braakhuis, Gesthuizen en Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 135 (26485). MOTIE AANGENOMEN]