Minister Ploumen noemt de aanpak van Stop Kinderarbeid 'ontzettend goed'

Woensdag 29 mei tijdens het Algemeen Overleg over Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemde minister Lilianne Ploumen de aanpak van Stop Kinderarbeid (Child Labour Free Zones) ‘ontzettend goed’, omdat deze niet alleen ouders en kinderen, maar de hele gemeenschap betrekt bij het aanpakken van kinderarbeid.

Toen de minister in Oeganda aan de ouders vroeg wat de grootste uitdaging was, zeiden zij: “Steeds maar weer aan nieuwkomers van het platteland uitleggen dat kinderen toch echt naar school moeten.”

Minister Ploumen heeft in het Algemeen Overleg ook toegezegd deze benadering om kinderarbeid uit te bannen aan te kaarten tijdens de Global Child Labour Conference in Brazilië, in oktober dit jaar.