Minister Ploumen nodigt Stop Kinderarbeid en schoenenbedrijven uit voor gesprek

Minister Lilianne Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 4 december antwoord gegeven op de Kamervragen van een meerderheid in de Kamer over het bericht dat kinderarbeid voorkomt bij de productie van schoenen.

Stop Kinderarbeid waardeert het zeer dat Minister Ploumen het initiatief neemt om een bijeenkomst te organiseren tussen de campagne Stop Kinderarbeid en enkele Nederlandse schoenenbedrijven. Dit is een nuttige aanvulling op de eerdere gesprekken die de campagne al met een aantal bedrijven heeft gevoerd. Stop Kinderarbeid verwacht dat dit initiatief een bijdrage kan leveren aan concrete vervolgstappen om kinderarbeid in de volledige productieketen uit te bannen.

Lastig te monitoren

Volgens de minister geeft het rapport van SOMO en de campagne Stop Kinderarbeid aan “dat kinderarbeid in de schoenenketen op grote schaal lastig te monitoren is. De meeste kinderarbeid vindt plaats in de informele looisector waar moeilijk zicht op te krijgen is. Dit maakt dat het voor schoenenbedrijven lastig kan zijn om grip te krijgen op wat er zich dieper in de productieketen afspeelt. Echter, dit ontslaat bedrijven niet de verplichting om al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van hen kan worden verwacht om kinderarbeid in de productieketen te voorkomen."

Bedrijven lopen risico in hun productieketen

Stop Kinderarbeid wil benadrukken dat niet alleen in de looisector kinderarbeid plaats vindt. Het onderzoek van SOMO ‘Waar de schoen wringt’ toont ook aan dat veel fabrikanten een deel van het werk voor de productie van schoenen uitbesteedt naar kleinere fabrieken, werkplaatsen en thuiswerkers. Het gaat dan om werkzaamheden als het stikken van de bovendelen van schoenen of het uitsnijden en lijmen van de zolen. Kinderarbeid komt hierbij regelmatig voor.

Uit het onderzoek in India bleek dat een aantal gevallen van kinderarbeid voorkomt in de keten van internationale schoenenbedrijven die in Nederland schoenen verkopen. Maar daarnaast wordt uit het onderzoek ook duidelijk dat alle schoenenbedrijven bij de productie van schoenen in landen als India risico lopen op kinderarbeid als (een deel van) de productie wordt uitbesteed naar niet gecontroleerde werkplaatsen en huishoudens.

Positieve ontwikkelingen

Twee weken geleden heeft Stop Kinderarbeid laten weten verheugd te zijn met de positieve ontwikkelingen bij een aantal van de 28 benaderde bedrijven. Diverse bedrijven hebben laten weten dat ze meer aandacht gaan besteden aan MVO-beleid en de aanpak van kinderarbeid en zijn bezig concrete stappen daartoe te zetten. Stop Kinderarbeid is al ruim een jaar bezig om meer inzicht te krijgen in het beleid en de aanpak van schoenenbedrijven om kinderarbeid tegen te gaan.

Het bleek aanvankelijk erg moeilijk om contact te krijgen met een groot aantal bedrijven. Intussen is met vrijwel alle benaderde bedrijven contact gelegd en hebben zij nadere informatie verstrekt. Alle bedrijven is nu schriftelijk gevraagd om voor medio volgend jaar te laten weten welke vervolgstappen zij hebben ondernomen en met welke resultaten, met name waar het gaat om het bestrijden van kinderarbeid verderop in de productieketen.  

Update rapport

De meest recente informatie over de aanpak van 28 schoenenbedrijven is verwerkt in het nieuwe rapport van Stop Kinderarbeid met een beschrijving en vergelijking van de MVO-aanpak van de 28 schoenenbedrijven. Sinds juni 2012 zijn de bedrijven in de gelegenheid gesteld om te reageren op het rapport en de bevindingen. Dit heeft geleid tot een geactualiseerd rapport met informatie over alle aangeschreven bedrijven, inclusief de reacties van bedrijven en de door hen ondernomen maatregelen naar aanleiding van eerdere rapporten van Stop Kinderarbeid.