Beeld2

Minister Ploumen maant kledingbedrijven: ‘Kom in actie, anders wetgeving’

"Ik wil graag ondersteunen, maar ik ben niet bang met wetgeving te komen." Dat zei Minister Ploumen in een toespraak op 25 april 2016 in Brussel tijdens de EU High-level Conference on Responsible Management of the Supply Chain in the Garment Sector. Ze doelde op het Convenant Textiel en Kleding, een Nederlands verbeterplan voor de hele textiel- en kledingsector waarover sectororganisaties, vakbonden, de rijksoverheid en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid en de LIW – in maart dit jaar overeenstemming hebben bereikt.

Maar voor dit convenant echt in werking treedt moeten minstens 35 kledingbedrijven die minstens 30% van de Nederlandse markt bedienen, vanaf juni 2016 mee gaan doen. Als dat niet lukt, zei Ploumen, "dan is mijn enige mogelijkheid om wetgeving te introduceren die alle merken verplicht om due diligence [zorgplicht in hun productieketen] uit te voeren".

Minister Ploumen zegt hiermee kledingbedrijven flink de wacht aan. Ze zegt liever een vrijwillige overeenkomst tussen bedrijven en andere betrokkenen te zien dan wetgeving, maar verwacht dan wel dat een groot deel van de kledingbedrijven – de helft van de markt in eind van dit jaar en 80% in 2020 – actief meedoet en gaat handelen volgens internationale normen.

Ook liet ze in Brussel (opnieuw) weten dit jaar in totaal tien van dergelijke convenanten te willen.

Het voordeel van een vrijwillig convenant ziet Ploumen in het feit dat iedere deelnemer zich dan verantwoordelijk voelt en elkaar zo nodig tot verantwoording roept. Ploumen: "Ik geloof in de kracht van vrijwillige multi-stakeholder samenwerking" en "na besproken te hebben wat de problemen zijn en wat er moet gebeuren, committeren ze zichzelf tot gezamenlijke actie."

Minister Ploumen ziet nationale initiatieven als het Convenant Textiel en Kleding en een soortgelijk Duits initiatief als bouwstenen voor een Europa-brede benadering waarvoor het onlangs gestarte Europese Kleding Initiatief het vehikel zou moeten zijn.

Minister Ploumen liet in haar speech ook weten te geloven in de potentie van markten: "globalisering kan miljoenen aan betere banen helpen, het kan extreme armoede in een generatie uitbannen". Maar wel onder voorwaarden.

Daarover zei ze: "Een 'vrije' markt die uitbuiting arbeiders toestaat is een slavenmarkt" en "een 'vrije' markt waarin niemand verantwoordelijkheid neemt voor het milieu is een dumpplaats". En met een indirecte verwijzing naar de ramp in Bangladesh die drie jaar geleden ruim 1100 levens kostte: "Een 'vrije' markt die het bedrijven mogelijk maakt om goede veiligheidsmaatregelen uit te stellen is geen vrije markt. Het is een Russische roulette."

Minister Ploumen vatte haar visie zo samen: "Trickle down is dood. Niemand in de steek laten betekent dat we een eind maken aan ongelijkheid. Er voor zorgen dat markten gemeenschappen dienen in plaats van andersom vereist dat wij ze temmen."