Minister Ploumen heeft toegezegd zich in te zetten voor Child Labour Free Zones

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Minister Ploumen toegezegd zich te zullen inzetten voor het thema kinderarbeid en steun aan Child Labour Free Zones. Dat deed zij naar aanleiding van opmerkingen van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die al met moties stond te zwaaien.

Voordewind twitterde daarover: ‘’Ploumen zegt ook toe verder in te  zetten op Child Labor Free Zones en speerpunt van strijd tegen  kinderarbeid te maken.’’

In een tweede tweet liet Voordewind weten:  ‘’Minister Ploumen zegt CU toe om gesprekken aan te gaan met  risicosectoren waar kinderarbeid in de keten kan zitten.’’

Beide toezeggingen van Minister Ploumen sloten direct aan op de aanbevelingen die Stop Kinderarbeid had gedaan in een brief aan de Tweede Kamer. Stop Kinderarbeid is verheugd dat haar aanbevelingen door Minister Ploumen zijn opgepakt.

Ook steun voor idee 'eerlijke' supermarkten

Overigens kreeg Voordewind ook steun voor een eerder geopperd idee (en een motie daarover) die bepleitte dat de huismerken van supermarkten in 2015 duurzaam moeten zijn. Voormalig staatssecretaris Bleker had die motie eerst ontraden. Maar Ploumen schreef onlangs aan de Kamer: "Net zoals ik onlangs met de textielsector heb gedaan, wil ik in het komend jaar met relevante sectoren, waaronder de supermarktbranche, van gedachten wisselen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, ketenverantwoordelijkheid en verduurzaming van het assortiment."

Voordewind twitterde enthousiast: "Mijn idee voor eerlijke supermarkten (dus kinderarbeidvrij in 2015) wordt opgepakt door Ploumen. Ze gaat hen proberen te overtuigen." 

Child Labour Free Zones

Wereldwijd is kinderarbeid een mensenrechtenprobleem dat nog steeds bijna 215 miljoen slachtoffers maakt. In India en diverse Afrikaanse landen is gebleken dat de Child Labour Free Zones kinderarbeid effectief weten te bestrijden.Stop Kinderarbeid werkt aan het versterken en uitbreiden van Child Labour Free Zones tegen kinderarbeid. Child Labour Free Zones zijn gebieden waar geen kinderarbeid voorkomt en waar alle kinderen naar school gaan. Iedereen werkt samen en zet zich in om dit te realiseren: ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, overheid en kinderen.