Responsive image

Minister Ploumen: blijvende inzet tegen kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft zich inzetten voor het bestrijden van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de Turkse agrarische sector, waaronder de hazelnootoogst. Dat blijkt uit antwoorden van 8 juli op Kamervragen van ChristenUnie, SP en PvdA. De coalitie Stop Kinderarbeid is daarover verheugd. Volgens cijfers van het Turkse Statistische Instituut is kinderarbeid in de landbouw vanaf 2006 aanzienlijk gestegen, terwijl de Turkse vice-premier tegen minister Ploumen sprak over vermindering.

Tijdens haar recente missie (2-4 juni) naar Turkije heeft Minister Ploumen de kwestie ‘meerdere malen aan de orde gesteld’ tijdens gesprekken met de vice-premier Babacan, de ILO en de Nederlandse (bedrijven)delegatie. Ook steunt zij voor de tweede keer een project van ILO waarbij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het oplossen van ‘dit structurele probleem’. De Minister zegt dat ze het gesprek met de Turkse overheid over kinderarbeid en andere problemen tijdens de seizoensgebonden arbeidsmigratie zal blijven aangaan.

Minister Ploumen citeert de Turkse vice-premier die aangaf dat kinderarbeid in de agrarische sector de afgelopen jaren is verminderd en dat Turkije zich inspant voor verdere vermindering. Volgens het Turkse Statistische Instituut is kinderarbeid in de landbouw tussen 2006 en 2012 juist aanzienlijk toegenomen, terwijl kinderarbeid in industrie en diensten daalde. In 2006 werkten 326.000 kinderen tussen de 6 en 17 jaar in de landbouw (36,6% van het totaal van 890.000), maar in 2012 was dat aantal opgelopen tot 399.000 (44,7% van totaal).

Minister Ploumen verwacht dat bedrijven als Nestlé, Ferrero, Mondelez en Unilever hun verantwoordelijkheid in de productieketen zullen nemen en heeft daartoe de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) aangesproken. FNLI was recent de initiatiefnemer van een bijeenkomst over wat bedrijven en ‘stakeholders’ kunnen doen om kinderarbeid in de hazelnootoogst uit te bannen. De bovengenoemde bedrijven hebben daartoe initiatieven genomen, waaronder het traceerbaar maken van de hazelnootketen en verbetering van levensomstandigheden van de arbeiders. De impact daarvan blijkt niet uit de beantwoording van de Kamervragen.

Het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen) heeft het Ministerie laten weten aandacht voor dit thema te vragen bij hun leveranciers van hazelnoten. Het onderwerp arbeidsomstandigheden in de agroketen zal ook aan de orde komen in een gesprek tussen staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en het CBL.

Minister Ploumen laat eveneens weten dat Turkije regelmatig op kinderarbeid wordt aangesproken in de dialoog over het vervullen van de ‘strenge toetredingscriteria’ voor aansluiting bij de EU. De EU dringt daarbij aan op meer inspanningen om kinderarbeid te bestrijden.

>> Kijk hier voor de volledige vragen en antwoorden.

Also read

 • ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

  11/06/2021

  Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen. Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. […]

  Read more

 • Stop Kinderarbeid steunt het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), doe je ook mee?

  17/05/2021

  Om ook in het nieuwe kabinet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven agenderen, steunen wij het initiatief van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) platform. Bekijk de website: https://idvo.org/ Ook jij kan je steun betuigen door de petitie te ondertekenen : https://idvo.org/sluit-je-aan/ Samen staan we sterk in de strijd voor schone en eerlijke productieketens wereldwijd.

  Read more

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more