Responsive image

Minister Ploumen: blijvende inzet tegen kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft zich inzetten voor het bestrijden van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de Turkse agrarische sector, waaronder de hazelnootoogst. Dat blijkt uit antwoorden van 8 juli op Kamervragen van ChristenUnie, SP en PvdA. De coalitie Stop Kinderarbeid is daarover verheugd. Volgens cijfers van het Turkse Statistische Instituut is kinderarbeid in de landbouw vanaf 2006 aanzienlijk gestegen, terwijl de Turkse vice-premier tegen minister Ploumen sprak over vermindering.

Tijdens haar recente missie (2-4 juni) naar Turkije heeft Minister Ploumen de kwestie ‘meerdere malen aan de orde gesteld’ tijdens gesprekken met de vice-premier Babacan, de ILO en de Nederlandse (bedrijven)delegatie. Ook steunt zij voor de tweede keer een project van ILO waarbij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het oplossen van ‘dit structurele probleem’. De Minister zegt dat ze het gesprek met de Turkse overheid over kinderarbeid en andere problemen tijdens de seizoensgebonden arbeidsmigratie zal blijven aangaan.

Minister Ploumen citeert de Turkse vice-premier die aangaf dat kinderarbeid in de agrarische sector de afgelopen jaren is verminderd en dat Turkije zich inspant voor verdere vermindering. Volgens het Turkse Statistische Instituut is kinderarbeid in de landbouw tussen 2006 en 2012 juist aanzienlijk toegenomen, terwijl kinderarbeid in industrie en diensten daalde. In 2006 werkten 326.000 kinderen tussen de 6 en 17 jaar in de landbouw (36,6% van het totaal van 890.000), maar in 2012 was dat aantal opgelopen tot 399.000 (44,7% van totaal).

Minister Ploumen verwacht dat bedrijven als Nestlé, Ferrero, Mondelez en Unilever hun verantwoordelijkheid in de productieketen zullen nemen en heeft daartoe de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) aangesproken. FNLI was recent de initiatiefnemer van een bijeenkomst over wat bedrijven en ‘stakeholders’ kunnen doen om kinderarbeid in de hazelnootoogst uit te bannen. De bovengenoemde bedrijven hebben daartoe initiatieven genomen, waaronder het traceerbaar maken van de hazelnootketen en verbetering van levensomstandigheden van de arbeiders. De impact daarvan blijkt niet uit de beantwoording van de Kamervragen.

Het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen) heeft het Ministerie laten weten aandacht voor dit thema te vragen bij hun leveranciers van hazelnoten. Het onderwerp arbeidsomstandigheden in de agroketen zal ook aan de orde komen in een gesprek tussen staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en het CBL.

Minister Ploumen laat eveneens weten dat Turkije regelmatig op kinderarbeid wordt aangesproken in de dialoog over het vervullen van de ‘strenge toetredingscriteria’ voor aansluiting bij de EU. De EU dringt daarbij aan op meer inspanningen om kinderarbeid te bestrijden.

>> Kijk hier voor de volledige vragen en antwoorden.

Also read

 • Test je kennis en teken de petitie van ONE !

  11/02/2021

  Wist je dat maar liefst 90 procent van de tienjarigen in lage-inkomenslanden niet kunnen lezen en geen eenvoudige verhaaltjes of korte schooltest begrijpen? Door covid-19 worden dat er nog meer. Voor kinderen is dit bijzonder zorgwekkend. Zelfs een korte periode van afwezigheid van school kan grote gevolgen hebben voor hun leerprestaties. In de meest kwetsbare […]

  Read more

 • Het jaarverslag van het derde jaar van het goudconvenant is gepubliceerd

  21/01/2021

  Het jaarverslag van het derde jaar van het goudconvenant is gepubliceerd, klik hier om het jaarverslag te lezen. Stop Kinderarbeid is al vanaf het begin van het goud convenant betrokken om input te geven op het gebied van de bestrijding van kinderarbeid en het werken multi-stakeholder processen in deze strijd. Stop Kinderarbeid is een partner […]

  Read more

 • SER magazine: 5 lessen over de bestrijding van kinderarbeid in de kledingindustrie

  10/12/2020

  5 lessen over de bestrijding van kinderarbeid in de kledingindustrie Stop kinderarbeid in de kledingindustrie. Zes bedrijven uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel namen concrete stappen om kinderarbeid in India en Bangladesh uit te bannen. Akky de Kort, projectcoördinator namens Hivos, over de 5 belangrijkste lessen van dit project. Lees hier verder.

  Read more