Beeld2

Bevlogen meester brengt kinderen terug naar school

In Mali geeft onderwijsbond SNEC trainingen aan leerkrachten over kinderarbeid en kinderarbeidvrije zones. Noumountieba Diarra is leerkracht en aanspreekpunt van een van de deelnemende scholen in Ourroun. Op jonge leeftijd moest hij zijn schooltijd onderbreken, maar dankzij zijn doorzettingsvermogen staat hij nu trots voor de klas.

Geraakt door zijn persoonlijke geschiedenis is meester Diarra altijd al gedreven geweest om kinderen te helpen die van school dreigden te gaan. De kinderarbeid-training van het Stop Kinderarbeid project leerde hem om zich veel effectiever in te zetten. Zijn communicatieve vaardigheden verbeterden, waardoor contact met ouders en collega’s makkelijker werd. En hij leerde over Malinese wetgeving op het gebied van kinderarbeid en hoe hij een anti-kinderarbeidclub op zijn eigen school kon oprichten.

Met behulp van het hoofd van de school identificeerde meester Diarra 12 kinderen voor het oprichten van de anti-kinderarbeidclub. Alle 12, 6 jongens en 6 meisjes, stemden in. Dankzij de activiteiten van de club, zijn binnen 3 maanden 14 kinderen die niet meer naar school gingen, teruggekomen. Naast de leerlingenclub, werd een Moeder/Leerkracht associatie opgericht, bestaande uit moeders die opkomen voor de rechten van alle kinderen binnen de gemeenschap.

De training die meester Diarra volgde heeft zijn activiteiten om kinderarbeid en schooluitval te bestrijden aanzienlijk versterkt. Zijn gedrevenheid werkte zo aanstekelijk dat hij een echt rolmodel binnen zijn gemeenschap werd. SNEC stelde meester Diarra daarom aan als coördinator van de aanspreekpunten in de regio. Een rol die hij met enthousiasme en motivatie vervuld. Meneer Diarra’s verhaal laat zien hoe het trainen van leerkrachten en hun betrokkenheid bij deze projecten een significante bijdrage levert aan daadwerkelijke verandering.

De Malinese onderwijsbond SNEC partner van Stop Kinderarbeid binnen het programma ‘Out of Work and into School’ dat wordt gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.