Responsive image

Loftrompet kabinet voor Child Labour Free Zones

Het kabinet onderschrijft het doel van de nota volledig en geeft aan dat er de komende jaren hard gewerkt moet worden om kinderarbeid internationaal verder terug te dringen. Onze Child Labour Free Zones (kinderarbeidvrije zones) worden door de minister genoemd als een uitstekend voorbeeld van de geïntegreerde aanpak die nodig is om kinderarbeid tegen te gaan. Lees de
volledige kabinetsreactie.

Also read