Beeld2

Kinderarbeid in Indiase natuursteen

In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten.

Dat blijkt uit het rapport 'Rock Bottom - Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries’ van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India. Vorig jaar concludeerde KPMG al dat het risico op deze schendingen in de granietindustrie ontzettend hoog is en dat Nederlandse bedrijven vaak te weinig doen om de risico’s op schending van mensenrechten te vermijden.

Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep is niet verbaasd door de resultaten: “Bedrijven die zaken doen in deze branche kunnen hun ogen niet langer sluiten voor deze problematiek. Ook voor Nederlandse bedrijven geldt dat zij de verantwoordelijkheid hebben om deze schending van mensenrechten aan te pakken.”

Woekerleningen

Zo’n 20 procent van de wereldwijde granietreserves bevindt zich in India. India is bovendien de op één na grootste exporteur van graniet, waarvan een groot gedeelte op de Europese markt terechtkomt. De voornaamste afnemers van graniet zijn naast de bouwsector (bijv. voor openbare gebouwen en pleinen), de begrafenissector (grafstenen) en de retailsector (keukenbladen, tuinornamenten etc.).

In de onderzochte granietgroeves worden internationale arbeidsrechten op grote schaal geschonden. Meer dan de helft van de geïnterviewde groevearbeiders hebben grote schulden bij groeve-eigenaren of ronselaars. Salarisvoorschotten of leningen worden door groeve-eigenaren verstrekt om arbeiders aan zich te binden. De rente over de lening is vaak zo hoog - tot 48 procent per jaar - dat arbeiders de lening niet of nauwelijks kunnen afbetalen. Daarnaast wordt het sommige arbeiders zelfs verboden de groeve te verlaten en mogen zij niet praten met mensen buiten de groeve. Ook komt er nog steeds op aanzienlijke schaal kinderarbeid voor in één van de twee deelstaten waar onderzoek is gedaan. In de andere is die door overheidsingrijpen fors verminderd.

Bedrijven hebben weinig inzicht in productieketen

26 Europese natuursteenbedrijven zijn verzocht om een reactie op een conceptversie van het onderzoeksrapport te geven. Daarbij werd de bedrijven gevraagd of zij inzicht hebben in de herkomst van hun granieten producten op het niveau van groeves en of zij afnemen van de groeves die in het onderzoek zijn onderzocht. Van de 26 bedrijven hebben 12 bedrijven gereageerd. En hoewel slechts 2 van deze bedrijven zeggen inzicht te hebben in de herkomst van granieten producten op groeveniveau, geven opmerkelijk genoeg 8 bedrijven aan geen graniet te betrekken van de onderzochte groeves. Slechts 3 van de 12 bedrijven hebben zich aangesloten bij een initiatief dat de arbeidsomstandigheden in de natuursteen industrie probeert te verbeteren.

Oproep aan premier Rutte en minister Ploumen

Stop Kinderarbeid roept de Nederlands regering op om de problematiek die door dit onderzoek wordt blootgelegd bij hun Indiase collega’s aan te kaarten: “Begin juni leidt premier Rutte een zware handelsdelegatie naar India waaraan ook Minister Ploumen deelneemt. Deze grove mensenrechtenschendingen en de aanpak daarvan moeten daarbij op de agenda komen”, vindt Sofie Ovaa, coördinator van Stop Kinderarbeid. ‘’Ook zal de overheid in het kader van aankoop van graniet door overheidsorganisaties - bijvoorbeeld voor pleinen en gebouwen - haar beleid op het gebied van duurzaam inkopen aanzienlijk moeten aanscherpen’’, menen Oonk en Ovaa.

>> Download 'Rock Bottom - Child Labour in South Indian Granite Quarries (pdf)

>> Lees meer over wat bedrijven kunnen doen om kinderarbeid te bestrijden

Lees ook: