Beeld2

Kamer en regering: komende jaren 10 miljoen voor bestrijding kinderarbeid

ploumen-vanlaar-voordewindEen motie van de Kamerleden Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) om structureel elk jaar 10 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van kinderarbeid is deze week met een grote meerderheid in de Kamer aangenomen.

Voor het grootste deel is dit een samenvoeging van bestaande middelen tegen kinderarbeid, waaronder 3 miljoen voor bestrijding van kinderprostitutie en 4 miljoen om kinderarbeid te bestrijden in de productieketens van bedrijven. Maar in de begroting voor 2017 is nog eens 2 miljoen extra geld toegevoegd en minister Minister Ploumen gaat bekijken hoe dat extra geld de komende jaren ook beschikbaar kan komen. Zij zegt in een brief aan de Kamer: ‘’De komende jaren zal het kabinet tenminste 10 miljoen besteden aan de bestrijding van kinderarbeid.’’ In het voorjaar informeert zij de Kamer daar nader over.

Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie zei tijdens de eerste dag van het begrotingsdebat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘’Ik breng nogmaals het platform Stop Kinderarbeid onder de aandacht van deze minister, juist omdat het zo'n mooie coalitie is. De minister is enthousiast over het succesvolle werk dat deze organisaties hebben verricht om kinderarbeidvrije zones te organiseren. Is de minister bereid om daar ook voor volgend jaar weer geld voor vrij te maken?’’ Minister Ploumen reageerde daar op: ‘’De coalitie Stop Kinderarbeid heeft heel goede resultaten geboekt, zoals de heer Voordewind al opmerkte.’’

Op de vervolgvraag van Voordewind in het debat over de besteding van 10 miljoen voor kinderarbeid, ’’Is de minister dan ook bereid om naar dat platform te kijken qua financiering?’’, liet Minister Ploumen weten: ‘’Als onderdeel van dat pakket [de 10 miljoen voor kinderarbeid] ga ik dat doen.’’

De huidige driejarige financiering van Stop Kinderarbeid door Buitenlandse Zaken loopt in april 2017 af.

>> Lees de motie van Van Laar en Voordewind van 10 november 2016

>> Lees de brief van Minister Ploumen van 14 november 2016

Lees ook