Beeld2

Internationale dag tegen Kinderarbeid - aandacht voor productieketens

Dit jaar staat de Internationale dag tegen Kinderarbeid (12 juni) in het teken van kinderarbeid in productieketens. Met 168 miljoen kindarbeiders wereldwijd, bestaat in alle toeleveringsketens - van grondstoffen tot eindproducten - het risico op kinderarbeid.

Sinds de start van de Stop Kinderarbeid coalitie in 2003, zijn wij op verschillende manieren en in verschillende rollen betrokken bij het uitbannen van kinderarbeid uit producten: van beleidsbeïnvloeding, campaigning en het schrijven van kritische rapporten over specifieke sectoren, tot hechte samenwerkingen met bedrijven.

De nieuwe brochure ‘Engaging with Companies and CSR Initiatives’ biedt meer informatie over wat wordt verwacht van bedrijven, hoe Stop Kinderarbeid samenwerkt met bedrijven, onze verschillende rollen, wat wij bedrijven te bieden hebben en de 'regels' die wij hanteren in ons werk.

>> Download onze brochure 'Engaging with Companies and CSR Initiatives'

>> Bezoek onze webpage over Verantwoord Ondernemen

Neem contact met ons op via csr@stopchildlabour.org