Beeld2

Inspirerende slotbijeenkomst in Oeganda

Eind vorige maand kwamen de partners van Stop Kinderarbeid bijeen in Oeganda om de resultaten van het programma 'Out of Work and into School' te evalueren. De Nederlandse coalitie en lokale partners uit zeven landen bespraken wat met het programma is bereikt met en hoe de successen de komende jaren verduurzaamd en uitgebreid kunnen worden. Daarnaast bezochten alle aanwezigen de kinderarbeidvrije zones in Oeganda, een inspirerende trip!

Stop Kinderarbeid is actief op drie continenten, in verschillende landen. Dat maakt het extra bijzonder dat dezelfde aanpak overal blijkt te werken. Natuurlijk, elk gebied kent zijn eigen uitdagingen en successen, maar de overeenkomsten zijn veel opvallender. In de bijeenkomst kwam naar voren dat een betrokken gemeenschap, waarin de mensen zelf geloven in de kracht van een kinderarbeidvrije zone de belangrijkste voorwaarde is. Waar verschillende belanghebbenden samen optrekken, worden successen geboekt. Dat meisjes nog vaker uitvallen dan jongens is helaas ook een overeenkomst, een issue dat in de toekomst extra aandacht verdient.

Het bezoek aan Oeganda was een perfecte illustratie van de belangrijkste conclusies. Eén van de kinderarbeidvrije zones ligt in Erussi, een regio in het rurale noodwesten van het land, waar vooral koffie wordt verbouwd. Leraren, ouders, boeren en kinderen werken daar samen met onderwijsvakbond UNATU, ngo CEFORD, een koffieproducent, keurmerk UTZ en de lokale overheid aan het terug naar school krijgen en op school houden van kinderen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid, want iedereen is het erover eens: een kind hoort op school. En die aanpak werkt.

'Out of Work and into School' is een programma van Stop Kinderarbeid, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Tekst & foto: Frans Dekker, Mondiaal FNV