Beeld2

ILO en werkgevers publiceren handleiding tegen kinderarbeid

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale  Organisatie van Werkgevers (IOE) hebben een nieuwe handleiding gepubliceerd om bedrijven te informeren over en te begeleiden bij het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid. De handleiding is gebaseerd op de VN Richtlijnen voor Bedrijfsleven met een stapsgewijze benadering van in kaart brengen van het probleem, plannen maken en uitvoeren, resultaten controleren en rapporteren. Ook moeten bedrijven er mede actief voor zorgen dat ex-werkende kinderen onderwijs krijgen. Bedrijven in de sectoren voedsel, drank, kleding en mijnbouw hebben aan de handleiding meegewerkt. Ook Stop Kinderarbeid heeft haar advies ingebracht.

>> Lees meer informatie en download de handleiding