Responsive image

ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen.

Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. De cijfers zullen naar verwachting veel hoger uitvallen.

Morgen, 12 juni is de WADC: World Day Against Child Labour, de werelddag tegen kinderarbeid en met deze nieuwe cijfers wordt er een dringend beroep op ons wereldwijd gedaan om onze acties voort te zetten en nog meer te gaan samenwerken. Stop Kinderarbeid zal zich nog harder gaan inzetten voor de gebiedsgerichte aanpak. Juist deze aanpak heeft bewezen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken om voor ieder kind onderwijs toegankelijk te maken en te werken aan de oorzaken, onder andere door normen omtrent kinderarbeid te veranderen. Juist nu is extra aandacht nodig voor meisjes, aangezien zij een extra groot risico lopen uitgehuwelijkt te worden op jonge leeftijd of tienermoeder te worden.

“Kinderen die kinderarbeid verrichten, riskeren lichamelijke en geestelijke schade. Kinderarbeid brengt het onderwijs van kinderen in gevaar en beperkt hun rechten en toekomstmogelijkheden.”

Lees hier het volledige artikel.

Lees hier de Engelse publicatie van ILO.

 

Also read