Beeld2

Geen excuus voor kinderarbeid

Geen kind hoort te werken. Ieder kind heeft het recht op goed onderwijs, het recht om te spelen, het recht om écht kind te zijn. Veel mensen denken dat kinderen moeten werken omdat gezinnen anders niet kunnen rondkomen. Het tegenovergestelde is waar: kinderarbeid houdt armoede juist in stand.

Vicieuze cirkel van armoede

Omdat kinderen gemakkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen. Kinderarbeid heeft een negatieve invloed op de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen die werken en niet naar school gaan komen later hoogstwaarschijnlijk terecht in laagbetaalde banen en vervolgens hun kinderen ook. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan.

Oorzaken van kinderarbeid

Ervaring leert dat vastgeroeste opvattingen, sociale onrechtvaardigheid en politieke onwil de belangrijkste redenen zijn waarom kinderen werken en niet naar school gaan. Kinderarbeid bestaat omdat mensen het accepteren en er excuses voor verzinnen. Omdat de rechten van kinderen niet worden gerespecteerd. Omdat overheden geen verplicht, gratis en toegankelijk onderwijs bieden. Omdat er geen fatsoenlijk werk is voor volwassenen. Omdat werkgevers ervan kunnen profiteren. En omdat consumenten wereldwijd vragen om goedkope producten.

Kinderarbeid de wereld uit!

Geen kind hoort te werken. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, het recht om te spelen en om écht kind te zijn. Kinderarbeid houdt armoede in stand. Het bestrijden ervan biedt ontwikkeling en betere kansen voor iedereen.

Vanuit die visie zet Stop Kinderarbeid zich wereldwijd in voor goed onderwijs voor kinderen en zeker inkomen voor volwassenen. In Azië, Afrika en Latijns-Amerika werken we samen met (inter)nationale organisaties, overheden, lokale autoriteiten, vakbonden, leerkrachten, werkgevers, ouders en kinderen zelf om álle kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen.

Maar verandering dáár, vraagt ook om actie híer. Daarom roepen we burgers, bedrijven en overheden in Europa en wereldwijd op om deel uit te maken van de oplossing. Samen stoppen we kinderarbeid, als we het niet langer accepteren. Niet in mijnen, niet op het land, niet in fabrieken, niet in de huishouding én niet in de producten die we kopen.