FLA bevestigt kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst – Nestlé komt met Actie Plan

Tijdens de oogst in augustus 2011 heeft de Fair Labor Association op verzoek van Nestlé een onderzoek uitgevoerd naar de werkomstandigheden  in de productieketen van hazelnoten. Uit dit onderzoek blijkt dat ILO-conventies en de Turkse wetten op verschillende manieren worden  geschonden. Op 17 van de 27 bezochte hazelnootplantages werden werkende kinderen tussen de 10 en 16 jaar aangetroffen.

Sinds de tv-uitzending over kinderarbeid in de Turkse hazelnootsector in oktober 2010, is Stop Kinderarbeid samen met FNV Bondgenoten actief geweest in het aankaarten van dit probleem. Bedrijven werden benaderd via verschillende brieven, Kamervragen werden gesteld op zowel Nederlands als Europees niveau, en de dialoog werd gestart tussen verschillende bedrijven en branche organisaties.

Rapport & Actie Plan

Van het grote aantal betrokken multinationals, is Nestlé tot nu toe als enige een onderzoek gestart naar de situatie in Turkije door te gaan samenwerken met de Fair Labor Association (FLA). FLA evalueerde arbeids-en mensenrechten in de hazelnoten-keten in Turkije in augustus 2011. Stop Kinderarbeid heeft over dit onderzoek contact gehad met zowel Nestlé als de Fair Labor Association. Op 1 maart jl. publiceerden Nestlé en FLA het onderzoeksrapport (pdf) en het actieplan (pdf) van Nestlé om de situatie te verbeteren. Zie ook het nieuwsbericht hierover op de website van Netslé.

Bevindingen

Het rapport van FLA stelt dat het onderzoeksteam in totaal 26 plantages, 3 tentenkampen van de Turkse overheid en 15 onderkomens bij plantage-eigenaren bezocht. Er werden bijna 400 interviews afgenomen met arbeiders en andere betrokkenen – van lokale overheden en vakbondsorganisaties tot telers en aannemers. Van de 377 geïnterviewde arbeiders was 44% jonger dan 16 jaar. Kinderarbeid werd hoofdzakelijk gevonden op plantages waar seizoensmigranten uit het zuidoosten van Turkije werken. Een van de belangrijkste redenen die werd gegeven voor het feit dat kinderen werken, is dat het inkomen van de seizoenswerkers niet genoeg is om van te leven en dat daarom elk extra inkomen belangrijk is.

Volgens FLA zijn de hazelnoottelers niet goed genoeg uitgerust om kinderarbeid tegen te gaan, omdat dat de Turkse overheid geen beleid en procedures tegen kinderarbeid voert. Papieren worden niet gecheckt, bewustzijn van het probleem is laag en verschillende culturele en economische factoren vergroten de kans op kinderarbeid. Naast kinderarbeid werden andere schendingen gevonden zoals de aanwezigheid van illegale buitenlandse arbeiders, afwezigheid van werkpapieren, discriminatie en intimidatie.

Aanbevelingen

FLA stelde aanbevelingen op voor de korte en lange termijn - niet alleen voor internationale inkopers zoals Nestlé, maar ook voor de Turkse overheid. Belangrijke aanbevelingen voor inkopers voor het uitbannen van kinderarbeid zijn: stel een Code of Conduct in de landbouwsector op en leef deze na; monitor de productieketen; begin bottom-up, inclusief awareness raising en capaciteitsopbouw op dorps en plantage niveau; ontwikkel publiek-private partnerships. Zie het Nestlé Actie Plan en het FLA onderzoeksrapport voor meer informatie.

In het Nestlé Actie Plan wordt gesteld dat het bedrijf alle aanbevelingen uit het FLA rapport ondersteunt. Nestlé wil een volledig transparante productieketen creëren, waarin ook telers worden meegenomen. Nestlé belooft alle relevante stakeholders te betrekken, inclusief partners in de toeleveringsketen, publieke autoriteiten en civil society organisaties, om kennis en ervaringen te delen en concrete gezamenlijke actie te ondernemen. Dit is in lijn met de aanbevelingen van Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten naar aanleiding van hun bezoek aan Turkije in september 2011.

Het goede voorbeeld

Stop Kinderarbeid is het eens met de bevindingen en aanbevelingen van FLA en is verheugd over het feit dat Nestlé haar verantwoordelijkheid neemt in het verbeteren van de situatie in de Turkse hazelnootpluk. Nestlé geeft het goede voorbeeld en Stop Kinderarbeid hoopt dat er snel meer bedrijven zullen volgen. Stop Kinderarbeid is het eens met de opmerking van Nestlé dat het FLA rapport een waardevol bewijsstuk heeft geleverd dat Nestlé en ook andere inkopers, de Turkse hazelnoot export sector, overheid en civil society kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van effectieve strategieën voor concrete verbetering van arbeidsomstandigheden. Stop Kinderarbeid en FNV Bondgenoten zullen zich blijven inspannen om bedrijven en anderen relevante actoren te stimuleren in het nemen van effectieve maatregelen om kinderarbeid uit te bannen en arbeidsrechten te garanderen.