Europees Parlement stemt tegen kinderarbeid in cacaosector

Het Europees Parlement stemde woensdag voor een resolutie tegen  kinderarbeid in de cacaosector. Kinderarbeid wordt in deze resolutie  sterk veroordeeld, en de parlementsleden stellen alle spelers in de  sector verantwoordelijk. Er staan concrete voorstellen in om het  probleem aan te pakken.

Harkin-Engelprotocol

Meer dan tien jaar geleden (2001) sloot de cacao­- en chocolade­-industrie in de Verenigde Staten het Harkin-­Engelprotocol met de overheid. Met dat protocol beloofde de sector om tegen 2005 de ergste vormen van kinderarbeid uit te roeien. Daar kwam weinig van terecht.

10Campaign

Hoewel wel enkele projecten opgestart werden, blijkt uit recent veldonderzoek van de Tulane-­universiteit (2011) dat amper vooruitgang is geboekt. Dit was aanleiding voor de 10Campaign om via de actie “No more bitter chocolate” opnieuw aandacht te vragen voor het probleem en op te roepen tot concrete wetgeving. Stop Kinderarbeid is deelnemer van deze campagne.

Resolutie met scherpe veroordeling

De resolutie van afgelopen woensdag roept ondubbelzinnig op om het Harkin-­Engelprotocol integraal te volgen. De resolutie is voorbereid door het Internationale Comité voor Handel van het Europees Parlement (INTA). Ze benadrukt de ernst van het probleem, en beschrijft het op een genuanceerde manier. Er is geen twijfel mogelijk over het Europese standpunt: “Het Europese Parlement veroordeelt scherp het gebruik van kinderarbeid op de cacaoboerderijen.”

De resolutie vraagt dat de afspraken van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) goed nageleefd worden. Staten die betrokken zijn in de cacaoketen roept ze op hun bevolking te sensibiliseren over kindermisbruik in de cacaoketen. Volgens de resolutie zal Europa in handelsakkoorden met staten en regio’s expliciet verwijzen naar armoedebestrijding en het promoten van waardig werk.

Bovendien wil het binnen die akkoorden bindende clausules en straffende maatregelen opnemen over mensenrechten en de implementatie ervan. Toch zijn in de cacaoketen dringende acties nodig die in deze resolutie onderbelicht blijven.

Maatregelen tegen bedrijven nodig

Hoewel de resolutie duidelijk stelt dat alle spelers in de keten medeverantwoordelijk zijn voor kinderarbeid, zijn de bindende voorstellen vooral gericht op overheden. Er zijn ook duidelijke en bindende maatregelen nodig voor de andere spelers in de keten, zoals de bedrijven.

Schending kinderrechten

Ondanks deze bedenkingen steunen we deze belangrijke stap van het Europese Parlement. De resolutie verwerpt de schendingen van mensen- en kinderrechten, benadrukt de ernst van het probleem in de cacaosector en roept op tot actie voor slaafvrije chocolade.

> Steun de actie "No more bitter chocolate" op 10 Campaign