Responsive image

Elektronica bedrijven erkennen noodzaak verduurzaming mijnbouw

Op 19 april organiseerde Stop Kinderarbeid samen met het GoodElectroncis Network, SOMO en Milieudefensie een ronde tafel bijeenkomst over verantwoorde mijnbouw voor de elektronica sector. Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvond op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, spraken vertegenwoordigers van internationale elektronicabedrijven en ngo’s, beleidsmakers en andere experts met elkaar over het verduurzamen van de winning van mineralen als goud, tin, coltan, koper en kobalt.

Kinderarbeid in de goudmijnbouw

Wereldwijd werken er meer dan 1 miljoen kinderen in de goudmijnbouw. Dat blijkt uit het rapport ‘Gold from children’s hands’ dat Stop Kinderarbeid vorig jaar publiceerde. Het rapport liet bovendien zien dat dit goud onder meer terecht komt in de elektronica industrie, die jaarlijks 279 duizend kilo aan goud gebruikt. Daarmee is de sector na de juwelenindustrie en de financiële sector de grootste afnemer van goud ter wereld. Veel van dit goud valt niet onder de definitie van conflictmineralen en het is hoog tijd dat dit veranderd.

Daarom lanceerde Stop Kinderarbeid met de publicatie van het rapport ook de campagne ‘goud in handen. Hierbij roepen wij elektronica bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen tegen kinderarbeid in hun hele keten, tot aan het niveau van de mijnen. Als onderdeel van deze campagne nodigden wij elektronica bedrijven uit om deel te nemen aan de ronde tafel, om zo met de sector samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Elektronica bedrijven

Hoewel lang niet alle elektronica bedrijven de uitnodiging voor de bijeenkomst accepteerden, was er onder deelnemende partijen wel degelijk consensus over de noodzaak om aan de verduurzaming van deze industrie te werken en kinderarbeid tegen te gaan. De komende tijd zullen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en bedrijven blijven stimuleren om, waar mogelijk gezamenlijk, actie te ondernemen om kinderarbeid in de goudmijnbouw tegen te gaan.

Bedrijven hebben immers een ‘zorgplicht’ (due diligence) om kinderarbeid in hun hele productieketen te bestrijden. Kernelementen van deze zorgplicht zijn het in kaart brengen, voorkomen en herstellen van schendingen op het gebied van mensenrechten en het actief rapporteren daarover in de hele productieketen. Zo moet een mobieltje bijvoorbeeld niet alleen in de fabriek ‘kinderarbeidvrij’ geproduceerd zijn, maar moeten ook de grondstoffen zonder kinderarbeid gedolven en verwerkt zijn.

Elektronicabedrijven hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij wel degelijk misstanden in hun keten kunnen aanpakken. Dat moeten zij namelijk ook doen bij het gebruik van goud en andere mineralen uit conflictgebieden. Dat is wettelijk verplicht voor beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Stop Kinderarbeid vindt, net als veel andere organisaties, dat het nu de hoogste tijd is om verder te kijken dan naar alleen conflictmineralen.

Also read

 • ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

  11/06/2021

  Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen. Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. […]

  Read more

 • Stop Kinderarbeid steunt het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), doe je ook mee?

  17/05/2021

  Om ook in het nieuwe kabinet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven agenderen, steunen wij het initiatief van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) platform. Bekijk de website: https://idvo.org/ Ook jij kan je steun betuigen door de petitie te ondertekenen : https://idvo.org/sluit-je-aan/ Samen staan we sterk in de strijd voor schone en eerlijke productieketens wereldwijd.

  Read more

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more