Responsive image

Elektronica bedrijven erkennen noodzaak verduurzaming mijnbouw

Op 19 april organiseerde Stop Kinderarbeid samen met het GoodElectroncis Network, SOMO en Milieudefensie een ronde tafel bijeenkomst over verantwoorde mijnbouw voor de elektronica sector. Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvond op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, spraken vertegenwoordigers van internationale elektronicabedrijven en ngo’s, beleidsmakers en andere experts met elkaar over het verduurzamen van de winning van mineralen als goud, tin, coltan, koper en kobalt.

Kinderarbeid in de goudmijnbouw

Wereldwijd werken er meer dan 1 miljoen kinderen in de goudmijnbouw. Dat blijkt uit het rapport ‘Gold from children’s hands’ dat Stop Kinderarbeid vorig jaar publiceerde. Het rapport liet bovendien zien dat dit goud onder meer terecht komt in de elektronica industrie, die jaarlijks 279 duizend kilo aan goud gebruikt. Daarmee is de sector na de juwelenindustrie en de financiële sector de grootste afnemer van goud ter wereld. Veel van dit goud valt niet onder de definitie van conflictmineralen en het is hoog tijd dat dit veranderd.

Daarom lanceerde Stop Kinderarbeid met de publicatie van het rapport ook de campagne ‘goud in handen. Hierbij roepen wij elektronica bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen tegen kinderarbeid in hun hele keten, tot aan het niveau van de mijnen. Als onderdeel van deze campagne nodigden wij elektronica bedrijven uit om deel te nemen aan de ronde tafel, om zo met de sector samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Elektronica bedrijven

Hoewel lang niet alle elektronica bedrijven de uitnodiging voor de bijeenkomst accepteerden, was er onder deelnemende partijen wel degelijk consensus over de noodzaak om aan de verduurzaming van deze industrie te werken en kinderarbeid tegen te gaan. De komende tijd zullen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en bedrijven blijven stimuleren om, waar mogelijk gezamenlijk, actie te ondernemen om kinderarbeid in de goudmijnbouw tegen te gaan.

Bedrijven hebben immers een ‘zorgplicht’ (due diligence) om kinderarbeid in hun hele productieketen te bestrijden. Kernelementen van deze zorgplicht zijn het in kaart brengen, voorkomen en herstellen van schendingen op het gebied van mensenrechten en het actief rapporteren daarover in de hele productieketen. Zo moet een mobieltje bijvoorbeeld niet alleen in de fabriek ‘kinderarbeidvrij’ geproduceerd zijn, maar moeten ook de grondstoffen zonder kinderarbeid gedolven en verwerkt zijn.

Elektronicabedrijven hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij wel degelijk misstanden in hun keten kunnen aanpakken. Dat moeten zij namelijk ook doen bij het gebruik van goud en andere mineralen uit conflictgebieden. Dat is wettelijk verplicht voor beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Stop Kinderarbeid vindt, net als veel andere organisaties, dat het nu de hoogste tijd is om verder te kijken dan naar alleen conflictmineralen.

Also read

 • Aankondiging wet voor verantwoord ondernemen is goed nieuws

  06/12/2021

  Minister De Bruijn (D66) heeft aangekondigd dat het kabinet de invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen gaat voorbereiden. Met deze wetgeving zet Nederland een grote stap om mensenrechten en het milieu in wereldwijde waardeketens te beschermen. Het kabinet draagt hiermee bij aan het voorkomen van misstanden in ketens, zoals kinderarbeid. Het […]

  Read more

 • Nederland heeft ook een verplichting om zich in te zetten voor het bestrijden van kinderarbeid

  22/11/2021

  Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om te moeten gaan werken. Veel ouders verloren werk en inkomen en wereldwijd bleven […]

  Read more

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more