Beeld2

Eerste jaarrapportage 'Out of work and into School' project

In mei 2014 gingen wij van start met ons 'Out of Work and into School' project, als onderdeel van ons bredere programma om kinderarbeid de wereld uit te krijgen. Gesteund door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken werken we binnen dit project aan het uitbreiden en versterken van kinderarbeidvrije zones, waar mogelijk en relevant met actieve betrokkenheid van bedrijven en mvo initaitieven. 

Klik hier voor onze rapportage over het eerste project jaar. (In het Engels)