Responsive image

Drie publicaties van Arisa, lid van de Stop Kinderarbeid coalitie

Sowing Hope

Een rapport dat op 12 juni 2020 werd gepubliceerd door Arisa, lid van de Stop Kinderarbeid coalitie, toont aan dat in de katoenzaad- en groentezaadproductie in zes Indiase deelstaten de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet ter bestrijding van kinderarbeid, vooral in regio’s waar substantiële interventies hebben plaatsgevonden. Het onderzoek betrof boeren die produceerden voor internationale en enkele grote Indiase bedrijven. Het betalen van minimumlonen verslechterde echter in sommige deelstaten, vooral voor vrouwen. Arisa roept de zaadbedrijven en de Nederlandse regering op stappen te nemen om de misstanden aan te pakken door nauwer samen te werken en onder andere kritisch te kijken naar hun inkoopbeleid en inkoopprijzen.

Het volledige rapport is hier te vinden:
https://arisa.nl/wp-content/uploads/SowingHope.pdf

Between a Rock and a Hard Place

Een rapport van SKA-lid Arisa schetste in 2005 een zeer zorgelijke beeld van de arbeidsomstandigheden in Indiase zandsteengroeves in Rajasthan. Een onlangs gepubliceerd onderzoek door Arisa laat zien dat sindsdien wel vooruitgang is geboekt. Kinderarbeid in de groeves is sterk verminderd maar komt nog wel voor bij het hakken van kasseien door thuiswerkers. Door het stukloon is het halen van het wettelijk minimum inkomen bijna onmogelijk, waardoor veel families hun kinderen aan het werk zetten om mee te helpen voorzien in het levensonderhoud. Daarnaast is er nog veel te weinig aandacht voor de ongeneeslijke stoflongziekte silicose waardoor veel mensen op jonge leeftijd overlijden. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor bedrijven om de genoemde problemen aan te pakken.

Download het rapport hier:
https://arisa.nl/wp-content/uploads/BetweenARockAndAHardPlace.pdf

Textile Recycling Unravelled:

Arisa, lid van de Stop Kinderarbeid coalitie, heeft op 26 juni 2020 het rapport ‘Textile recycling unravelled’ gepubliceerd, in samenwerking met textielinzamelaar Sympany. Gebruikte en afgedankte kleding van over de hele wereld wordt naar Panipat, India, verscheept en daar gerecycled tot nieuwe producten, zoals tapijten, dekens, en huishoudtextiel. Resttextiel uit kledingfabrieken wordt ook gerecycled in Panipat. Het rapport laat zien dat de ketens van textielrecycling complex zijn en gepaard gaan met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.

Download hier het volledige rapport:
https://arisa.nl/wp-content/uploads/TextileRecyclingUnravelled.pdf

Also read