Responsive image

Drie publicaties van Arisa, lid van de Stop Kinderarbeid coalitie

Sowing Hope

Een rapport dat op 12 juni 2020 werd gepubliceerd door Arisa, lid van de Stop Kinderarbeid coalitie, toont aan dat in de katoenzaad- en groentezaadproductie in zes Indiase deelstaten de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet ter bestrijding van kinderarbeid, vooral in regio’s waar substantiële interventies hebben plaatsgevonden. Het onderzoek betrof boeren die produceerden voor internationale en enkele grote Indiase bedrijven. Het betalen van minimumlonen verslechterde echter in sommige deelstaten, vooral voor vrouwen. Arisa roept de zaadbedrijven en de Nederlandse regering op stappen te nemen om de misstanden aan te pakken door nauwer samen te werken en onder andere kritisch te kijken naar hun inkoopbeleid en inkoopprijzen.

Het volledige rapport is hier te vinden:
https://arisa.nl/wp-content/uploads/SowingHope.pdf

Between a Rock and a Hard Place

Een rapport van SKA-lid Arisa schetste in 2005 een zeer zorgelijke beeld van de arbeidsomstandigheden in Indiase zandsteengroeves in Rajasthan. Een onlangs gepubliceerd onderzoek door Arisa laat zien dat sindsdien wel vooruitgang is geboekt. Kinderarbeid in de groeves is sterk verminderd maar komt nog wel voor bij het hakken van kasseien door thuiswerkers. Door het stukloon is het halen van het wettelijk minimum inkomen bijna onmogelijk, waardoor veel families hun kinderen aan het werk zetten om mee te helpen voorzien in het levensonderhoud. Daarnaast is er nog veel te weinig aandacht voor de ongeneeslijke stoflongziekte silicose waardoor veel mensen op jonge leeftijd overlijden. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor bedrijven om de genoemde problemen aan te pakken.

Download het rapport hier:
https://arisa.nl/wp-content/uploads/BetweenARockAndAHardPlace.pdf

Textile Recycling Unravelled:

Arisa, lid van de Stop Kinderarbeid coalitie, heeft op 26 juni 2020 het rapport ‘Textile recycling unravelled’ gepubliceerd, in samenwerking met textielinzamelaar Sympany. Gebruikte en afgedankte kleding van over de hele wereld wordt naar Panipat, India, verscheept en daar gerecycled tot nieuwe producten, zoals tapijten, dekens, en huishoudtextiel. Resttextiel uit kledingfabrieken wordt ook gerecycled in Panipat. Het rapport laat zien dat de ketens van textielrecycling complex zijn en gepaard gaan met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.

Download hier het volledige rapport:
https://arisa.nl/wp-content/uploads/TextileRecyclingUnravelled.pdf

Also read

 • ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

  11/06/2021

  Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen. Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. […]

  Read more

 • Stop Kinderarbeid steunt het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), doe je ook mee?

  17/05/2021

  Om ook in het nieuwe kabinet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven agenderen, steunen wij het initiatief van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) platform. Bekijk de website: https://idvo.org/ Ook jij kan je steun betuigen door de petitie te ondertekenen : https://idvo.org/sluit-je-aan/ Samen staan we sterk in de strijd voor schone en eerlijke productieketens wereldwijd.

  Read more

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more