Responsive image

Convenant Verantwoord Goud: jaarrapportage 2020/2021

Stop Kinderarbeid/Hivos deelt, als lid van het internationaal MVO-convenant voor de goudsector, het jaarrapport van het vierde jaar. Het convenant is nu in zijn vijfde en tevens laatste jaar. Stop Kinderarbeid/Hivos blijft ook in dit laatste jaar een bijdrage leveren in het bestrijden van kinderarbeid in de kleinschalige mijnbouw in enkele Afrikaanse landen. Er zal hard gewerkt worden om de opgelopen schade door Covid-19 en de vertraagde inzet van de bedrijven voor hun Due Dilligence in te halen.

Stop Kinderarbeid werkt met Save the Children en UNICEF in de Alliantie Work: No Child’s Business, en mijnbouw is een van de sectoren waar wordt gewerkt aan het tegengaan van kinderarbeid. Ook in deze Alliantie werkt Stop Kinderarbeid samen met diverse actoren in het goud convenant en de Impact Facility.

 

Het Convenant Verantwoord Goud bestaat sinds juni 2017. Bedrijven en maatschappelijke organisaties maken hierin samen met de overheid afspraken over het verduurzamen van de toeleveringsketen. Inzet is om de risico’s bij goudmijnen en recycling aan te pakken. Denk hierbij aan schendingen van mensenrechten, negatieve impact op natuur en milieu, en belastingontduiking. Dat kan door eisen te stellen aan de leveranciers van goud. De goudketen kent een grote informele sector, die lastig is te traceren en te beïnvloeden en daarom om gezamenlijke actie vraagt.

 

Also read

 • Aankondiging wet voor verantwoord ondernemen is goed nieuws

  06/12/2021

  Minister De Bruijn (D66) heeft aangekondigd dat het kabinet de invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen gaat voorbereiden. Met deze wetgeving zet Nederland een grote stap om mensenrechten en het milieu in wereldwijde waardeketens te beschermen. Het kabinet draagt hiermee bij aan het voorkomen van misstanden in ketens, zoals kinderarbeid. Het […]

  Read more

 • Nederland heeft ook een verplichting om zich in te zetten voor het bestrijden van kinderarbeid

  22/11/2021

  Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om te moeten gaan werken. Veel ouders verloren werk en inkomen en wereldwijd bleven […]

  Read more

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more