Child Labour Free Zones veroveren Latijns-Amerika

Tijdens de wereldconferentie tegen kinderarbeid in Brazilië hebben de Child Labour Free Zones naam gemaakt. Minister Ploumen noemde en roemde gebiedsgerichte aanpak van kinderarbeid om te komen tot Child Labour Free Zones. Afgelopen zondag tekenden zes Midden-Amerikaanse landen de verklaring van Managua (Nicaragua). Zij volgen daarmee de Afrikaanse landen die zich in april achter de Child Labour Free Zones schaarden in Kampala (Oeganda).

Managua

De 'Declaración de Managua Hacia Zonas Libres de Trabajo Infantil' werd vlak voor aanvang van de wereldconferentie unaniem aangenomen door vertegenwoordigers van NGOs, vakbonden, internationale organisaties en overheid uit zes Midden-Amerikaanse landen: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica en Panama. Het begrip 'Zonas Libres de Trabajo Infantil' (Child Labour Free Zones ofwel kinderarbeid vrije zones) wordt in Nicaragua al veel gebruikt. Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland - Nicaragua (LBSNN) en hun lokale partner FODEL werken daar al in acht gemeenten samen met NGOs, lokale overheid en private sector om kinderarbeid uit te bannen. Zij brengen alle partijen aan tafel om bewustwording te bevorderen en de plannen voor Child Labour Free Zones te concretiseren. Ook andere Midden-Amerikaanse landen zijn gemotiveerd om te werken aan de oprichting van meer kinderarbeidvrije zones.

Kampala

De in Managua getekende verklaring is gebaseerd op de ‘Kampala Declaration’ die in april werd aangenomen in Oeganda. Het verdrag is aangepast naar de regionale context, maar weerspiegelt dezelfde sterke betrokkenheid van alle actoren om samen te werken aan de versterking en uitbreiding van Child Labour Free Zones.

Brasilia

Sofie Ovaa, campagnecoördinator voor Stop Kinderarbeid, presenteert de 'Managua Declaración' en de ‘Kampala Declaration Working towards Child Labour Free Zones’ tijdens de wereldconferentie tegen Kinderarbeid in Brazilië. Ovaa is blij met steun van Minister Ploumen voor de Child Labour Free Zones. Ze noemde de kinderarbeidvrije gebieden een schoolvoorbeeld voor een effectieve aanpak van kinderarbeid.