Check je merk op Rank a Brand

Stop Kinderarbeid heeft als doel het uitbannen van álle vormen van kinderarbeid. Daarom roepen we schoenenmerken op om hun productieketens vrij van kinderarbeid te maken. Deze oproep staat niet op zich, want naast het thema kinderarbeid spelen ook andere arbeidsproblemen in de productieketens, zoals het recht op vakbondsvrijheid en een leefbaar loon. Bij de productie van schoenen spelen ook belangrijke milieukwesties. Het milieuvriendelijk looien van leer en  het gebruik van meer  milieuvriendelijke materialen zijn aandachtspunten die in de criteria van samenwerkingspartner Rank a Brand zijn opgenomen.

>> Raadpleeg Rank a Brand