Beeld2

Een oase van rust

Het is warm in de straten van Hyderabad, de op vier na grootste stad van India. Het is druk bovendien; auto’s, riskja’s en brommers zoeven voorbij. De mensen op straat lijken geen hinder de ondervinden van de hitte en drukte; ze doen wat ze doen, zoals iedere dag.

Oase van rust

Midden in deze hectische stad vind je, achter een blauwe poort, een schaduwrijke oase van rust. Een plein van zand, omringd door groene bomen, een speelplaats en klaslokalen. Dit is het ‘bridge course camp’ Chandrayangutta, voor meisjes die in hun jonge levens al heel wat hebben meegemaakt. Een ding hebben alle meisjes gemeen; tot voor kort waren ze kindarbeider, maar nu gaan ze naar school!

Geen tijd om naar school te gaan?

Shobna (11) is een van de 95 meisjes die dit jaar in het brugkamp verblijven. Tot vorig jaar werkte ze in een hotel aan de andere kant van Hyderabad, samen met haar moeder en zus. Na het werk paste ze op haar jongere broertje, haar dagen waren goed gevuld. Met zo’n druk schema, heb je natuurlijk helemaal geen tijd om naar school te gaan. En hoe erg is dat nou eigenlijk?

Werken hoorde erbij voor Shobna en ook haar ouders vonden het heel normaal. De eigenaar van het hotel waar Shobna werkte wist eigenlijk wel beter; kinderarbeid is verboden. Toch zag hij het door de vingers; Shobna werkte hard en droeg op deze manier immers je steentje bij aan het gezinsinkomen.

Leren is leuk!

Sinds een half jaar werkt Shobna niet meer, maar gaat ze naar school. Niet naar een gewone school, maar naar een brugschool. Hier leert ze hoe het is om te leren, om te luisteren, stil te zitten en op te letten. Maar ook om muziek te maken, te zingen en te dansen. Shobna vind het geweldig; alle vakken zijn even leuk. Over 6 maanden mag ze naar een gewone school, maar daar wil ze nog even niet aan denken.

Child Labour Free Zones in India

Brugscholen als deze vind je veel in Andra Pradesh, de op vier na grootste deelstaat van India. Niet alleen in de stad, maar ook op het platteland. Ze zijn het werk van MVFoundation, partner van Stop Kinderarbeid, die zich al 20 jaar inzet om kinderen uit het werk te halen en naar school te brengen.

MVFoundation heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat ruim 1miljoen kinderen in India niet meer werken, maar naar school gaan. Al 1.500 dorpen zijn kinderarbeidvrij en 1.000 andere dorpen en gebieden zijn hard op weg om die status te bereiken. Dit heeft MVFoundation bereikt dankzij de door haar ontwikkelde succesformule: het creeren van zogenaamde Child Labour Free Zones.

Sleutel tot succes

De sleutel tot het succes van de Child Labour Free Zones is de gebiedsgerichte aanpak tegen alle vormen van kinderarbeid. Om de rechten van alle kinderen te realiseren, wordt ingezet op het veranderen van de houding van ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden overheid en kinderen te veranderen. Van ‘kinderarbeid is een noodzakelijk kwaad’ moet de norm worden ‘kinderarbeid, in welke vorm dan ook, is onacceptabel!’. Geen baas meer die het normaal vindt dat er kinderen voor hem werken; geen ouder meer die het normaal vindt om zonen en dochters naar hun werk te sturen. Uiteindelijk wil iedereen dat alle kinderen gewoon naar school gaan. 

Brugscholen

In een Child Labour Free Zones wordt geen nieuw schoolsysteem gecreëerd, maar werkt de hele gemeenschap samen om het bestaande onderwijs te verbeteren. Voor kinderen die nog nooit naar zijn school geweest, worden ‘brugscholen’ opgezet. Daar worden kinderen voorbereid op het reguliere onderwijssysteem. MVFoundation begeleidt de instroom van nieuwe leerlingen en zorgen voor extra leerkrachten. Daarnaast helpen zij ouders inzien hoe ze rond kunnen komen zonder het werk van hun kind en pleiten ze voor betere arbeidsvoorwaarden voor volwassenen. Ze blijven voormalig kindarbeiders volgen en zorgen er met ouders en leerkrachten voor dat zij hun school afmaken. De overheid wordt gewezen op haar plicht goed onderwijs te bieden en te controleren of alle kinderen ook op school blijven. 

 

Jarige MVFoundation stuurt 1 miljoen kinderen naar school

Stop Kinderarbeid is enorm trots op het succes van haar partnerorganisatie MVFoundation; onlangs lukte het de Indiase bestrijders van kinderarbeid om voor de miljoenste keer een kind van werk naar school te brengen. Extra reden om de organisatie te feliciteren is haar aanstaande 20 jarige bestaan.

MVFoundation is jarig op zaterdag 21 januari en viert dan ook de miljoen kinderen die niet meer werken. Tijdens de dubbele viering ontmoeten duizenden voormalig kindarbeiders, Indiase ministers en vooraanstaande personen elkaar op een grote conferentie in Lalita Kala Thoranam, Hyderabad.

Child Labour Free zones

De sleutel tot succes van MVFoundation is de gebiedsgerichte aanpak tegen álle vormen van kinderarbeid. Doel is het creëren van Child Labour Free zones; gebieden waar geen enkel kind werkt, en ieder kind regulier dagonderwijs volgt. MVFoundation maakt daarbij geen onderscheid tussen de verschillende vormen van kinderarbeid; ieder kind recht heeft op onderwijs.

De grootste uitdaging is het doorbreken van gebruiken en gewoontes. Om de rechten van kinderen te realiseren zet MVFoundation zich vastberaden en onvermoeibaar in om de houding van ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, overheid en kinderen zelf te veranderen. Geen baas meer die het normaal vindt dat er kinderen voor hem werken; geen ouder meer die het normaal vindt om zoons en dochters te laten werken.

Internationaal aanzien

De door MVFoundation ontwikkelde aanpak heeft inmiddels internationaal aanzien; organisaties in Afrika en Latijns Amerika nemen de werkwijze over en in november 2011 noemde Staatssecretaris Knapen de Child Labour Free Zones hét schoolvoorbeeld van het effectief bestrijden van kinderarbeid.

Stop Kinderarbeid

MVFoundation is partner van 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats'. Deze internationale campagne heeft als doel het uitbannen van álle vormen van kinderarbeid en het verzorgen van regulier dagonderwijs voor kinderen tot tenminste 15 jaar. De campagne roept consumenten, overheden, internationale organisaties en bedrijven op zich actief in te zetten tegen kinderarbeid en deel uit te maken van de oplossing. De campagne werkt daarnaast samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden die zich inzetten om kinderen naar school te krijgen en daar te houden door het creeren van Child Labour Free zones.

Stop Kinderarbeid wordt gecoördineerd door ontwikkelingsorganisatie Hivos en uitgevoerd in samenwerking met de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.