Brief Stop Kinderarbeid voor Nota Overleg Mensenrechten

Stop Kinderarbeid heeft een brief gestuurd naar de Commissie Buitenlandse Zaken voor het Nota Overleg Mensenrechten dat vandaag, 16 april, wordt gehouden in de Tweede Kamer. In  de brief pleit Stop Kinderarbeid voor een (meer) geintergreerd beleid en effectieve  programma's voor het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid die het  recht op onderwijs in weg staan.

In de brief is onder andere aandacht voor:

- de succesvolle Child Labour Free Zone aanpak in India en Afrika, de steun van Knapen daarvoor en de noodzaak deze te continueren en te verbreden naar onder andere de EU;

- de EU Raadsconclusies over kinderarbeid uit 2010 en de noodzaak om deze om te zetten in concrete plannen;

- kinderarbeid en dwangarbeid in de Afghaanse steenbakkerijen die onder meer aan NAVO/ISAF leveren. Rosental zegt dat NAVO/ISAF met UNICEF en ILO overleggen overleggen over oplossingen, maar dat is niet juist. Actie is dringend geboden;

-  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waaronder pleidooien voor  ''anti-kinderarbeid diplomatie' en aanpak van kinderarbeid in de hele  productieketen.

>> Lees de brief hier.