Beeld2

Brief nota-overleg Eerlijk Werk Wereldwijd

In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een debat op 7 maart a.s. met Minister Ploumen over de initiatiefnota ‘Eerlijk werk wereldwijd’ van de Kamerleden Van Laar en Kerstens (PvdA) doet Stop Kinderarbeid vier aanbevelingen om kinderarbeid te bestrijden en eerlijk werk te bevorderen.

Een reeks publicaties laat zien dat zo’n 200.000 meisjes in de Zuid-Indiase kledingindustrie lijden onder vormen van gedwongen arbeid. Bedrijven hebben daar nog steeds geen echte maatregelen tegen genomenMinister Ploumen zou daarom zowel bedrijven en samen met de EU en de OESO de Indiase regering moeten aanspreken om die situatie te veranderen.

Ook vraagt Stop Kinderarbeid in alle overeenkomsten met landen als India over maatschappelijk verantwoord ondernemen, afspraken te maken over het bestrijden van kinderarbeid en het bevorderen van eerlijk werk.

Een grondige analyse van kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijfssectoren zou helpen om gerichtere maatregelen te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door in alle Convenanten over verantwoord ondernemen waarover nu wordt onderhandeld (o.a. in de kleding-, voedingsmiddelen-, natuursteen- en goudsector) bestrijding van kinderarbeid een centrale plek te geven.

>> Download de Brief nav nota-overleg 7 maart 2016 Eerlijk Werk Wereldwijd (pdf)