Beeld2

Bedrijven betrokken bij CLFZ

In de showroom van het West-Vlaamse familiebedrijf Beltrami wordt natuursteen verkocht van de hoogste kwaliteit. Op zaterdagochtend lopen mensen van ver buiten Harelbeke de deur plat, op zoek naar plavuizen voor hun terras, vloer of oprit. Steeds vaker vragen zij zich af waar de stenen vandaan komen en hoe ze worden gemaakt. Bram Callewier draait er niet omheen: veel van zijn tegels komen uit India en de kans dat die zijn uitgehakt door kinderen is groot. Gelukkig heeft hij ook goed nieuws.

Sinds jaar en dag importeert Beltrami zandsteen uit het westen van India. Kandla Grey, geroemd om zijn uitzonderlijke hardheid, behoort tot Beltrami’s bestverkopende artikelen. Tegelijkertijd is het juist deze plavuis die de familie Callewier hoofdbrekens bezorgt. Kandla is namelijk afkomstig uit een gebied waar steenhouwers hun kinderen massaal laten meewerken aan het uithakken van steen. Rondom groeves verzamelen duizenden families brokstukken in de juiste kleur om die vervolgens thuis op maat te hakken. Handelaren komen aan de deur als het werk gedaan is, en verschepen alles in een keer naar Europa. Zij zorgen ervoor dat het moeilijk is om na te gaan waar hun handel vandaan komt, maar vaak is dat niet eens nodig. Het gros van de natuursteenhandelaars stelt geen vragen.

Vragen stellen

Bram Callewier, zoon van oprichter Herwig Callewier, heeft de armoede in India met eigen ogen gezien. Inmiddels mag hij een expert worden genoemd op het gebied van kinderarbeid: ‘Families leven vaak in relatieve armoede, deels door hun lage inkomen, maar ook door een combinatie van ongeletterdheid, alcoholisme, falende gezondheidszorg en het kastenstelsel. Daar komt nog eens bij dat veel mannen overlijden in de groeves, waardoor hun vrouwen en kinderen zichzelf moet redden, zonder pensioen of levensverzekering. In deze regio telt een gezin al snel vijf kinderen. Bij gebrek aan betere kansen, worden zij door hun ouders aan het werk gezet.’

Callewier besloot na het zien van de uitzichtloze situatie waarin zo veel kinderen verkeren, om wél vragen te stellen. De belangrijkste was: wat kunnen we eraan doen? Hij besloot om de Kandla-plavuizen niet uit de handel te halen. Daarmee zouden families worden beroofd van een inkomen en zou hij bovendien van het probleem weglopen, zonder er iets aan te doen. Beltrami begon zich in de problematiek te verdiepen en maakte kennis met de methode die het programma Stop Kinderarbeid hanteert.

Vooruitgang

Sinds 2013 werkt Beltrami actief samen met de lokale ngo Manjari, die probeert om de instroom van nieuwe kinderwerkkrachten stapsgewijs af te remmen en kinderen die al werken opnieuw naar de schoolbanken te begeleiden. Belangrijk daarbij is het hervormen van het gebrekkige onderwijssysteem, en niet slechts nieuwe scholen te bouwen. Aan scholen is immers geen gebrek; aan goede scholen des te meer. Callewier: ‘We zijn zeer kleinschalig begonnen met een focus op vier dorpen in Parana-Budhpura, waar de situatie het ergst is. Er wordt van iedereen betrokkenheid verwacht, niet enkel van ouders maar ook van dorpshoofden, de lokale overheid, leveranciers en uiteraard van onszelf. Zonder steun van zowel onder- als bovenaf heeft ons project geen kans van slagen. Lokale onderwijsraden of oudercomités worden opnieuw opgericht en mensen worden aangespoord om hun kinderen naar school te sturen, in plaats van hen te laten werken.’

‘We zijn nu één jaar verder en na mijn laatste bezoek kan ik zeggen dat we vooruitgang boeken. Ondertussen zijn vier overheidsscholen die vroeger praktisch verlaten waren, opnieuw in gebruik genomen en zijn de leerkrachten dagelijks aanwezig. Een aanvraag bij de overheid om nog twee scholen nieuw leven in te blazen is lopende. Waar in augustus 2013 slechts 50 procent van de kinderen in deze dorpen naar school ging, ligt dit percentage inmiddels op 66. Daarnaast slaagt de organisatie erin om de overheid te wijzen op haar plicht om voor gezondheidszorg in de regio te zorgen en worden weduwes geïnformeerd over hun recht op een ‘widower's pension’. Hierdoor zijn de kosten van gezinnen voor gezondheidszorg lager en hebben al 31 vrouwen een pensioen gekregen. Hierdoor is de kans kleiner dat ze hun kinderen nog aan het werk zullen zetten.’

Callewier is bescheiden, maar droomt groot. ‘Ik voel me enorm betrokken bij het project, omdat Beltrami één van de grootste importeurs van Kandla-plavuizen is in België en Frankrijk. Wat we doen mag dan misschien een druppel op een gloeiende plaat zijn, maar verandering moet ergens starten.’

>> Lees meer over wat bedrijven kunnen doen om kinderarbeid te bestrijden

>> Lees meer over dit project op 'No Child Left Behind' (engels)

Lees ook: