Responsive image

Actieve rol overheid essentieel bij aanpak MVO risicosectoren: kinderarbeid groot risico

Agelopen week publiceerde het kabinet de door KPMG opgestelde MVO Sector Risico Analyse. Het is een aanzet om wereldwijd in kaart te brengen in welke mate het Nederlandse bedrijfsleven via hun productieketens te maken heeft met risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie en belastingen. Daaruit zijn 13 sectoren gerold met het hoogste ‘risicoprofiel’ voor getroffenen of slachtoffers, waaronder in textiel en kleding, land- en tuinbouw, voedingsmiddelen, bouw en elektronica. In minstens zes daarvan is kinderarbeid een groot risico.

Overigens is geen enkele sector vrij van MVO-risico’s. De Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid, Schone Kleren Campagne en andere leden van het MVO Platform hebben veel input geleverd voor de Sector Risico Analyse. Deze input is deels gebruikt, maar deels ook niet.

De Sector Risico Analyse is een startpunt voor de regering om met de 13 sectororganisaties te praten over convenanten om te risico’s te beperken of uit te bannen. Het MVO Platform publiceerde een eerste reactie op de Sector Risico Analyse en op de begeleidende brief van de Ministers Ploumen en Kamp over de follow-up daarvan.

>> Lees het rapport en de reactie van Ploumen en Kamp
>> Lees de reactie van het MVO Platform

Hoe een natuursteenbedrijf kinderarbeid in steengroeves bestrijdt

Een van de producten die nadrukkelijk in de MVO Sector Risico Analyse wordt genoemd, is natuursteen uit India. Deze natuursteen wordt ondermeer gebruikt voor bestrating en gebouwen, keukenbladen en grafstenen. De LIW houdt zich daar al enige tijd actief mee bezig en is ook actief in het  Europese Responsible Stone Programme (RSP), waar een kleine groep natuursteenbedrijven zich inspant om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren.

Een van de actiefste bedrijven in het programma is het Belgische bedrijf Beltrami, dat bijdraagt aan de  bestrijding van kinderarbeid in Rajasthan waar kinderen ‘kinderkopjes’ hakken. Bram Callewier, Managing Partner bij  Beltrami, geeft in een blog  zijn visie op de betrokkenheid van zijn bedrijf bij het bestrijden van kinderarbeid in steengroeves.
>> Lees het blog van Bram Callewier/Beltrami

Also read

 • ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

  11/06/2021

  Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen. Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. […]

  Read more

 • Stop Kinderarbeid steunt het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), doe je ook mee?

  17/05/2021

  Om ook in het nieuwe kabinet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te blijven agenderen, steunen wij het initiatief van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) platform. Bekijk de website: https://idvo.org/ Ook jij kan je steun betuigen door de petitie te ondertekenen : https://idvo.org/sluit-je-aan/ Samen staan we sterk in de strijd voor schone en eerlijke productieketens wereldwijd.

  Read more

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more