Responsive image

Actieve rol overheid essentieel bij aanpak MVO risicosectoren: kinderarbeid groot risico

Agelopen week publiceerde het kabinet de door KPMG opgestelde MVO Sector Risico Analyse. Het is een aanzet om wereldwijd in kaart te brengen in welke mate het Nederlandse bedrijfsleven via hun productieketens te maken heeft met risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie en belastingen. Daaruit zijn 13 sectoren gerold met het hoogste ‘risicoprofiel’ voor getroffenen of slachtoffers, waaronder in textiel en kleding, land- en tuinbouw, voedingsmiddelen, bouw en elektronica. In minstens zes daarvan is kinderarbeid een groot risico.

Overigens is geen enkele sector vrij van MVO-risico’s. De Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid, Schone Kleren Campagne en andere leden van het MVO Platform hebben veel input geleverd voor de Sector Risico Analyse. Deze input is deels gebruikt, maar deels ook niet.

De Sector Risico Analyse is een startpunt voor de regering om met de 13 sectororganisaties te praten over convenanten om te risico’s te beperken of uit te bannen. Het MVO Platform publiceerde een eerste reactie op de Sector Risico Analyse en op de begeleidende brief van de Ministers Ploumen en Kamp over de follow-up daarvan.

>> Lees het rapport en de reactie van Ploumen en Kamp
>> Lees de reactie van het MVO Platform

Hoe een natuursteenbedrijf kinderarbeid in steengroeves bestrijdt

Een van de producten die nadrukkelijk in de MVO Sector Risico Analyse wordt genoemd, is natuursteen uit India. Deze natuursteen wordt ondermeer gebruikt voor bestrating en gebouwen, keukenbladen en grafstenen. De LIW houdt zich daar al enige tijd actief mee bezig en is ook actief in het  Europese Responsible Stone Programme (RSP), waar een kleine groep natuursteenbedrijven zich inspant om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren.

Een van de actiefste bedrijven in het programma is het Belgische bedrijf Beltrami, dat bijdraagt aan de  bestrijding van kinderarbeid in Rajasthan waar kinderen ‘kinderkopjes’ hakken. Bram Callewier, Managing Partner bij  Beltrami, geeft in een blog  zijn visie op de betrokkenheid van zijn bedrijf bij het bestrijden van kinderarbeid in steengroeves.
>> Lees het blog van Bram Callewier/Beltrami

Also read

 • Volg het webinar over Child Labour by GCE | WNCB op 13 April van 14.30-16.30 (CET)

  15/03/2021

  Child Labour and Education event Global Campaign for Education – Netherlands together with WNCB, organises an online event on the link between child labour and education. The event will mainly be for Netherlands-based organisations working on education in development cooperation, but everyone is welcome to join. Join the webinar on April 13th from 14.30-16.30 (CET) Click […]

  Read more

 • Wetsvoorstel verantwoord ondernemen grote stap voor bescherming mensenrechten en milieu wereldwijd

  11/03/2021

  Het MVO Platform is verheugd met de indiening van het voorstel voor een Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie), mede-ingediend door GroenLinks, PvdA en SP, verplicht bedrijven om de internationaal erkende OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Manon Wolfkamp (MVO Platform): “De indiening van […]

  Read more

 • Test je kennis en teken de petitie van ONE !

  11/02/2021

  Wist je dat maar liefst 90 procent van de tienjarigen in lage-inkomenslanden niet kunnen lezen en geen eenvoudige verhaaltjes of korte schooltest begrijpen? Door covid-19 worden dat er nog meer. Voor kinderen is dit bijzonder zorgwekkend. Zelfs een korte periode van afwezigheid van school kan grote gevolgen hebben voor hun leerprestaties. In de meest kwetsbare […]

  Read more