Responsive image

Actieve rol overheid essentieel bij aanpak MVO risicosectoren: kinderarbeid groot risico

Agelopen week publiceerde het kabinet de door KPMG opgestelde MVO Sector Risico Analyse. Het is een aanzet om wereldwijd in kaart te brengen in welke mate het Nederlandse bedrijfsleven via hun productieketens te maken heeft met risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie en belastingen. Daaruit zijn 13 sectoren gerold met het hoogste ‘risicoprofiel’ voor getroffenen of slachtoffers, waaronder in textiel en kleding, land- en tuinbouw, voedingsmiddelen, bouw en elektronica. In minstens zes daarvan is kinderarbeid een groot risico.

Overigens is geen enkele sector vrij van MVO-risico’s. De Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid, Schone Kleren Campagne en andere leden van het MVO Platform hebben veel input geleverd voor de Sector Risico Analyse. Deze input is deels gebruikt, maar deels ook niet.

De Sector Risico Analyse is een startpunt voor de regering om met de 13 sectororganisaties te praten over convenanten om te risico’s te beperken of uit te bannen. Het MVO Platform publiceerde een eerste reactie op de Sector Risico Analyse en op de begeleidende brief van de Ministers Ploumen en Kamp over de follow-up daarvan.

>> Lees het rapport en de reactie van Ploumen en Kamp
>> Lees de reactie van het MVO Platform

Hoe een natuursteenbedrijf kinderarbeid in steengroeves bestrijdt

Een van de producten die nadrukkelijk in de MVO Sector Risico Analyse wordt genoemd, is natuursteen uit India. Deze natuursteen wordt ondermeer gebruikt voor bestrating en gebouwen, keukenbladen en grafstenen. De LIW houdt zich daar al enige tijd actief mee bezig en is ook actief in het  Europese Responsible Stone Programme (RSP), waar een kleine groep natuursteenbedrijven zich inspant om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren.

Een van de actiefste bedrijven in het programma is het Belgische bedrijf Beltrami, dat bijdraagt aan de  bestrijding van kinderarbeid in Rajasthan waar kinderen ‘kinderkopjes’ hakken. Bram Callewier, Managing Partner bij  Beltrami, geeft in een blog  zijn visie op de betrokkenheid van zijn bedrijf bij het bestrijden van kinderarbeid in steengroeves.
>> Lees het blog van Bram Callewier/Beltrami

Also read

 • Het belang van investeren in onderwijs kent geen grenzen

  21/01/2022

  24 januari 2022 – De toegang tot kwaliteitsonderwijs is cruciaal om kinderarbeid tegen te gaan Het aantal kinderen dat noodgedwongen moet werken is opgelopen tot 160 miljoen, een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Door de gevolgen van de coronacrisis en lockdowns lopen nog eens miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico […]

  Read more

 • Driekwart Nederlanders wil geen grafsteen gemaakt door kinderhanden

  22/12/2021

  persbericht FNV/Arisa, 21 december 2021 73% van de Nederlanders vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen waarbij werknemers worden uitgebuit. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos dat in opdracht van FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 is uitgevoerd. In het merendeel van de steengroeven vinden echter nog misstanden plaats. Actie van bedrijven en […]

  Read more

 • Video rapportage over kinderarbeid in landbouw door Voice of America

  Voice of America (VOA) geeft aandacht aan kinderarbeid, met name in de landbouw in Afrika. Gine Zwart van Arisa, lid van Stop Kinderarbeid,  benadrukt dat de kleding en textiel bedrijven transparant moeten zijn over waar zij hun katoen vandaan halen zodat ook zij bij kunnen dragen kinderarbeid uit te bannen. Voice of America (VOA) is […]

  Read more