Responsive image

Actieve rol overheid essentieel bij aanpak MVO risicosectoren: kinderarbeid groot risico

Agelopen week publiceerde het kabinet de door KPMG opgestelde MVO Sector Risico Analyse. Het is een aanzet om wereldwijd in kaart te brengen in welke mate het Nederlandse bedrijfsleven via hun productieketens te maken heeft met risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie en belastingen. Daaruit zijn 13 sectoren gerold met het hoogste ‘risicoprofiel’ voor getroffenen of slachtoffers, waaronder in textiel en kleding, land- en tuinbouw, voedingsmiddelen, bouw en elektronica. In minstens zes daarvan is kinderarbeid een groot risico.

Overigens is geen enkele sector vrij van MVO-risico’s. De Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid, Schone Kleren Campagne en andere leden van het MVO Platform hebben veel input geleverd voor de Sector Risico Analyse. Deze input is deels gebruikt, maar deels ook niet.

De Sector Risico Analyse is een startpunt voor de regering om met de 13 sectororganisaties te praten over convenanten om te risico’s te beperken of uit te bannen. Het MVO Platform publiceerde een eerste reactie op de Sector Risico Analyse en op de begeleidende brief van de Ministers Ploumen en Kamp over de follow-up daarvan.

>> Lees het rapport en de reactie van Ploumen en Kamp
>> Lees de reactie van het MVO Platform

Hoe een natuursteenbedrijf kinderarbeid in steengroeves bestrijdt

Een van de producten die nadrukkelijk in de MVO Sector Risico Analyse wordt genoemd, is natuursteen uit India. Deze natuursteen wordt ondermeer gebruikt voor bestrating en gebouwen, keukenbladen en grafstenen. De LIW houdt zich daar al enige tijd actief mee bezig en is ook actief in het  Europese Responsible Stone Programme (RSP), waar een kleine groep natuursteenbedrijven zich inspant om arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren.

Een van de actiefste bedrijven in het programma is het Belgische bedrijf Beltrami, dat bijdraagt aan de  bestrijding van kinderarbeid in Rajasthan waar kinderen ‘kinderkopjes’ hakken. Bram Callewier, Managing Partner bij  Beltrami, geeft in een blog  zijn visie op de betrokkenheid van zijn bedrijf bij het bestrijden van kinderarbeid in steengroeves.
>> Lees het blog van Bram Callewier/Beltrami

Also read

 • MKB Nederland onderneemt actie tegen kinderarbeid

  22/10/2021

  Op 10 oktober is de landingspagina www.ondernemen.nl/tegen-kinderarbeid gelanceerd. Dit project is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW met als doel om (MKB) ondernemers bewust te maken van de kans op kinderarbeid in de keten en handelingsperspectief te bieden in het zetten van stappen tegen kinderarbeid. Ondernemers kunnen op de website een scan doen om […]

  Read more

 • Convenant Verantwoord Goud: jaarrapportage 2020/2021

  15/10/2021

  Stop Kinderarbeid/Hivos deelt, als lid van het internationaal MVO-convenant voor de goudsector, het jaarrapport van het vierde jaar. Het convenant is nu in zijn vijfde en tevens laatste jaar. Stop Kinderarbeid/Hivos blijft ook in dit laatste jaar een bijdrage leveren in het bestrijden van kinderarbeid in de kleinschalige mijnbouw in enkele Afrikaanse landen. Er zal […]

  Read more

 • Hoe kijken Nederlanders aan tegen (de aanpak van) kinderarbeid?

  Twee derde van alle Nederlanders maakt zich in de winkel wel eens zorgen of een product gemaakt is door kinderen, blijkt uit een flitspeiling die het ministerie van Buitenlandse Zaken liet uitvoeren onder ruim 1000 Nederlanders. Wereldwijd gaan 110 miljoen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken. Eén op de vijf ondervraagde Nederlanders maakt […]

  Read more